Zakup niskoemisyjnych autobusów, budowa tras rowerowych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, rozwój usług społecznych – to rodzaje inwestycji planowanych przez samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które zostaną dofinansowane w ramach unijnego instrumentu – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZiT).

Łącznie Zarząd Województwa przeznaczył na realizację ZIT SOM około 500 mln zł.

Pozwoli to na współfinansowanie 55 inwestycji gmin z całego regionu szczecińskiego (m.in. Świnoujście, Stargard, Gryfino i Goleniów). Podpisy na dokumencie w tej sprawie złożyli we wtorek: marszałek Olgierd Geblewicz, prezydent Szczecina Piotr Krzystek i skarbnik SSOM Teresa Dera.

– Realizacja celów zielonych to cel, na którym nam, ale i Komisji Europejskiej zależało. Bardzo się cieszę, że na liście znalazło się sporo projektów termomodernizacyjnych. Efektywność energetyczna to nasze wspólne wzywanie. Cieszy mnie też rewitalizacja terenów zielonych. Wiemy, jak bardzo potrzebne są zielone płuca dla naszych miast i aglomeracji. Cieszy też rozwój ścieżek rowerowych. We wspólnej strategii został zaznaczony także rozwój niskoemisyjnego transportu i cele społeczne – mówił marszałek Geblewicz.

Najwięcej na drogi rowerowe. Na liście są też inwestycje już realizowane

W samym Szczecinie dofinansowanych zostanie 12 projektów. Największe wsparcie uzyskają inwestycję w infrastrukturę dla rowerzystów. Miasto dostanie 35,3 mln zł na budowę drogi rowerowej w al. Wojska Polskiego, od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka na Głębokim (szacowana wartość całej inwestycji – 41,5 mln zł). Duży zastrzyk finansowy otrzyma również projekt budowy drogi rowerowej na ul. Bogumińskiej – 10,1 mln zł (wartość inwestycji – 11,9 mln zł).

Dofinansowanie obejmie też inwestycje już trwające lub o których mówi się od dawna: przebudowę śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego (dofinansowanie 14,7 mln zł z 51 mln zł kosztów), przebudowę pl. Zwycięstwa (15 mln zł z 40 mln zł), rewaloryzację pl. Orła Białego (12,8 mln zł z 15 mln zł), nowe zagospodarowanie pl. Batorego (5,2 mln zł z 6,1 mln zł), budowę kładki pieszo-rowerowej nad ul. Struga (6,5 mln zł z 7,6 mln zł).

Część pieniędzy pójdzie na nowe autobusy

Szczecin zyskał też wsparcie na zakup niskoemisyjnego i zeroemisyjnego taboru autobusowego (14,9 mln zł z 21,6 mln zł), termomodernizację budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (12,75 mln zł z 15 mln zł) i zagospodarowanie terenów nadwodnych (13 mln zł z 20 mln zł).

Dofinansowanie otrzymają też dwa projekty dotyczące rozwoju usług społecznych – „W drodze ku lepszej przyszłości szczecińskich szkół zawodowych – etap I” (24,8 mln zł z 29,2 mln zł) oraz „Centrum Usług Społecznych w Szczecinie – utworzenie Centrum i rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” (20,4 mln zł z 24 mln zł).

– Dzięki środkom unijnym, które otrzymujemy widzimy, jak pięknieją nasze samorządy, jak wiele obiektów powstaje, ile programów jest realizowanych. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że polskie samorządy już niczym nie różnią się od tych z tzw. starej Unii Europejskiej – komentował prezydent Krzystek.

Na czym polega ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków unijnych. Pozwala realizować wspólne cele sąsiednich gmin, wychodząc poza sztywne granice administracyjne. Łączy działania finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).