Najnajowa publiczność wymaga specjalnego podejścia, a Teatr Lalek Pleciuga pragnie sprostać wyzwaniu. W tym celu przygotowuje spektakl i warsztaty, które zaspokoją potrzeby maluchów i ich rodziców oraz zainspirują inne instytucje do podobnych działań. „Podstawą jest zaufanie kompetencjom niemowląt i bardzo małych dzieci jako współtwórców przedstawienia”, przekonuje zespół Pleciugi.

Teatr Lalek Pleciuga rozpoczął właśnie działania w ramach inicjatywy „NAJbliżej natury”, której celem jest rozwinięcie dostępności teatru dla najnajów (dzieci w wieku 0 – 4 lat). W projekcie zostaną zbadane potrzeby i możliwości instytucji kulturalnych, a pracownicy zostaną przeszkoleni, aby jeszcze lepiej tworzyli wydarzenia dla dzieci. Wykwalifikowana kadra poprowadzi pokazowe spektakle i warsztaty, które mają zapewnić maluchom niezapomniane doświadczenia.

Praca nad spektaklem idealnym. „Chcemy nawiązać relację, w której granica między sceną a widownią jest bardzo płynna i elastyczna”

Najważniejszym elementem zadania będzie zrealizowanie etiudy teatralnej oraz towarzyszących jej warsztatów.

– Podstawą artystycznej koncepcji etiudy jest otwarcie na potrzeby najmłodszych dzieci i ich bliskich dorosłych. A także zaufanie kompetencjom niemowląt i bardzo małych dzieci jako współtwórców przedstawienia – przyznaje zespół Teatru Lalek Pleciuga. – Pamiętając o tym, że podstawowym komponentem spektaklu teatralnego jest spotkanie widowni i aktorek, chcemy nawiązać relację, w której granica między sceną a widownią jest bardzo płynna i elastyczna. Chcemy pobudzać wrażliwość i wyobraźnię poprzez stymulację różnych zmysłów, w tym tych, które rzadko są angażowane w teatrze, jak dotyk i zapach. Chcemy, by również rodzice mogli odpocząć, aby towarzysząc swoim dzieciom, mogli się zrelaksować w sprzyjającej temu, zbudowanej przez delikatne światło i spokojną muzykę, atmosferze.

Spektakl zostanie pozbawiony tradycyjnie rozumianej fabuły i dramaturgii, ale będzie charakteryzował się sprzyjającym percepcji rytmem kolejnych działań układających się w początek, kulminację i wyciszające zakończenie.

Warsztaty uzupełnią etiudę i rozpoczną się płynnie tuż po zakończeniu działań aktorskich. Mają dać rodzinom możliwość spędzenia czasu razem, pogłębienia wzajemnych relacji, oswojenia najmniejszych dzieci ze światem teatru i sytuacją uczestniczenia w wydarzeniu artystycznym w większej grupie.

Będą szkolić i inspirować

Projektowi będą towarzyszyć badania przeprowadzone wśród szczecińskiej publiczności rodzinnej, które dostarczą wiedzy na temat poziomu przyjazności oferty i dostępności Teatru Lalek Pleciuga dla najnajów i ich bliskich dorosłych oraz potrzeb i preferencji tej publiczności. Zebrany materiał zostanie omówiony w trakcie części szkoleniowej dla kadr kultury z naszego regionu. Ma on stanowić przykład i inspirację do samodzielnych działań badawczych, które przełożą się na działania twórcze podejmowane bezpośrednio przez przeszkolonych pracowników w ich placówkach.

Działania projektowe zamknie opracowanie i udostępnienie dwóch publikacji: specjalistycznej oraz edukacyjnej, kierowanej do rodzin.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie finansowane przez Miasto Szczecin. Projekt dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Portal wSzczecinie.pl jest patronem medialnym.