Przebudowa tarasów na skarpach połączona jest z odbudową skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich, uszkodzonego w wyniku katastrofy budowlanej z 2017 roku. Prace powinny zakończyć się na początku 2025 roku.

Na nowo zagospodarowane zostaną wszystkie trzy tarasy okalające Zamek. – Wykonawca ma już za sobą trudny etap pełnego rozpoznania stanu technicznego skarp otaczających zamek oraz podziemi. Prace badawcze na terenie skarp już zakończono. Toczące się prace są nadzorowane także przez ekspertów ze strony Zamku oraz konsultowane m.in. przez naukowców z Instytutu Techniki Budowlanej – informuje Monika Adamowska, rzeczniczka prasowa Zamku Książąt Pomorskich.

Będzie bezpieczniej

Najbardziej zaawansowane są prace od strony południowej, czyli od ul. Kuśnierskiej. Gotowe są tam już konstrukcje nowych tarasów i wykonawca – spółka Mostostal Warszawa – zajmuje się obecnie pracami przy sieciach zewnętrznych, m.in. sanitarnej oraz elektrycznej.

Bardzo ważne było zabezpieczenie skarpy wschodniej, czyli tej od strony Podzamcza i ulicy Panieńskiej. Podczas powojennej odbudowy Zamku wykorzystano tam gruz nasypowy, a liczne pustki powietrzne i rozluźnienie gruntów zaczęło z czasem zagrażać stabilności tarasu. Dlatego jego konstrukcję już wzmocniono poprzez mikropalowanie i iniekcje.

– Nie było to łatwe nie tylko z uwagi na strukturę skarpy, ale także na sposób prowadzenia prac przygotowawczych – mówi dr Małgorzata Gwiazdowska, która ze strony Zamku sprawuje nadzór konserwatorski. – Liczono się z możliwością odnalezienia reliktów wcześniejszej zabudowy. Prace prowadzone były więc pod stałym nadzorem archeologicznym i w kontakcie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Pozostałości wieży i średniowieczny mur

Takie historyczne pozostałości odsłonięto przede wszystkim podczas robót na tarasie północnym, od strony Trasy Zamkowej. Odnaleziono tam ceglane relikty wieży północno-wschodniej i klatki schodowej – ślady zabudowy z połowy XIX wieku, a także fragmenty średniowiecznego muru obronnego. Dodatkowo, w partii fundamentów skrzydła wschodniego odnaleziono też linię dylatacyjną wskazującą na późniejsze dostawienie skrzydła północnego do wschodniego. Wszystkie relikty zostały poddane konserwacji i zabezpieczone przed zniszczeniem.

Pod tarasem północnym przebiegają korytarze schronu, który przyczynił się do katastrofy budowlanej sprzed 6 lat. Dlatego konieczne są tam prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji i zabezpieczeniem tuneli. Przebudowana skarpa będzie miała inną geometrię, zaplanowano na niej ogrody.

Wszystkie nowe tarasy powinny być gotowe na początku 2024 roku. Rok dłużej potrwa odbudowa północnego skrzydłu. Całość prac ma kosztować ok. 85 mln zł.