Udar mózgu dotyka ponad 60 tysięcy osób rocznie, w większości w wieku senioralnym, ale zdarza się coraz częściej, także u osób młodszych. Udar jest trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przyczyną zgonów w Polsce. Warto zapamiętać jego najbardziej charakterystyczne objawy, które układają się w słowo UDAR.

U – usta wykrzywione

D – dłoń opadnięta

A – artykulacja (mowa) utrudniona

R – rozmazane widzenie

Żeby wygrać z udarem kluczowy jest czas. Aż 75 procent osób po udarze mózgu, opuszczając szpitalny oddział, jest uzależnionych od opieki osób trzecich. Żeby odzyskały sprawność, kluczową rolę odgrywa kompleksowa rehabilitacja. Jest ona jedynym sposobem odzyskania maksymalnej sprawności chorego. Taką skuteczną rehabilitację zapewnia zespół specjalistów Neuroportu, Ośrodka Rehabilitacji Neurologicznej i Ortopedycznej w Poznaniu, składający się z doświadczonych rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, neurologopedów, neuropsychologów i psychologów. Dzięki ich współpracy i indywidualnym programom rehabilitacyjnym przygotowanym dla każdego pacjenta, udaje się osiągnąć optymalne efekty rehabilitacyjne.

Rehabilitacja robotyczna

Rehabilitacja robotyczna gwarantuje zaawansowane wsparcie dla pracy fizjoterapeutów. Wykorzystanie najnowocześniejszych urządzeń, wyposażonych w precyzyjne czujniki ruchu, stwarza możliwość bardzo dokładnej analizy biomechanicznej pacjenta. Dzięki temu otrzymuje on, w czasie rzeczywistym, informację zwrotną, która umożliwia korygowanie błędów i naukę pożądanych wzorców ruchowych. Konstrukcja tego typu urządzeń pomaga odciążyć kończyny lub całe ciało pacjenta. W przypadku schorzeń neurologicznych, z występującymi niedowładami mięśniowymi, ma to istotny wpływ na powrót funkcji ruchowych. Towarzyszące ćwiczeniom animacje na monitorze oraz muzyka, mają motywujący wpływ na pacjenta, zachęcają go do dłuższego treningu, co prowadzi do większej liczby powtórzeń, a co za tym idzie, osiągania lepszych efektów terapii.

Rehabilitacja mowy

Następstwem udaru mózgu są także zaburzenia mowy o różnym nasileniu, bądź jej całkowita utrata. Skutkuje to brakiem  komunikacji z otoczeniem, co dla samego chorego, a w szczególności dla osób sprawujących nad nim opiekę, jest ogromnym problemem.

Żeby przywrócić możliwość komunikacji z otoczeniem musi wkroczyć neurologopeda, który na podstawie historii choroby oraz po dokładnym zapoznaniu się ze stanem chorego, opracowuje plan ćwiczeń i zabiegów, których zadaniem jest poprawienie możliwości komunikacyjnych pacjenta.

Neuroport Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej specjalizuje się w indywidualnych programach rehabilitacyjnych opracowanych dla pacjentów:

po udarach mózgu, urazach  komunikacyjnych, urazach czaszkowo-mózgowych, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

ze stwardnieniem rozsianym

z chorobą Parkinsona

z chorobami układu krążenia,

z chorobami wieku podeszłego

po wszczepieniu endoprotez stawów

Neuroport to miejsce nastawione na uzyskanie szybkich efektów rehabilitacyjnych w postaci poprawy sprawności, porozumiewania się, funkcji społecznych i poznawczych. Najlepszą rekomendacją  Neuroportu niech będzie fakt, że podczas już ponad rocznej działalności, przyjęliśmy ponad 2000 pacjentów, którzy korzystali z różnych form fizjoterapii. Wielu z nich  wraca do nas, żeby podtrzymywać efekty rehabilitacji.

Kontakt:

NEUROPORT Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej
ul. Bojerowa 28, 60-480 Poznań
+48 500 490 590, e-mail: recepcja@neuroport.pl.

www.neuroport.pl