Najpóźniej w połowie bieżącego roku ma zapaść decyzja w sprawie nowej siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie. „Aby jeszcze w 2024 roku możliwe było ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektonicznego na projektowanie” – informuje zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.

Najnowsze informacje to efekt odpowiedzi na interpelację radnych miejskich Agnieszki Kurzawy i Marcina Pawlickiego. 

Wstępne szacunki oscylują wokół 200 milionów złotych

„Dotychczas rozważane były takie lokalizacje jak: kwartał między ulicami Środową, Panieńską, Kłodną i Nabrzeżem Wieleckim, część działki przy ul. Starzyńskiego (na zapleczu plenerowym Filharmonii), działka w widłach ulic Dworcowej i Rybackiej, kwartał przy ul. Bałuki (po szkole podstawowej)” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Miasto rozważało także działki w obrębie ulicy Żółkiewskiego i alei Bohaterów Warszawy oraz na tyłach Muzeum Narodowego. Ta ostatnia opcja brana jest pod uwagę w przypadku uwzględnienia siedziby teatru w ramach rozbudowy Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Jeśli miasto zdecyduje się na wybudowanie nowego gmachu dla Teatru Współczesnego, inwestycję będzie realizować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. „Nie były jak dotąd prowadzone analizy dotyczące kosztów inwestycji, wstępne szacunki oscylują wokół kwoty rzędu 200 mln zł” – informuje zastępca prezydenta Szczecina.

Jak jednak przyznaje, budowa nowej siedziby będzie wymagać wsparcia finansowego. Jednym z potencjalnych źródeł ma być budżet państwa.

Miejsce w rozbudowanym gmachu na Wałach Chrobrego ciągle w grze

W ostatnich miesiącach najwięcej mówiło się o tym, że Teatr Współczesny mógłby znaleźć miejsce w rozbudowanym gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego. Jak czytamy, „nie zostały jeszcze podjęte ostateczne decyzje”.

„W dalszym ciągu prowadzone są w tej sprawie rozmowy z marszałkiem i dyrektorem. Dopiero w przypadku definitywnego potwierdzenia takiej opcji możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych, które będą uwzględniały nowe przestrzenie dla teatru” – czytamy w odpowiedzi Michała Przepiery. „Niemniej prowadzone są rozmowy na temat alternatywnej, tymczasowej lokalizacji teatru na wypadek konieczności wyprowadzenia instytucji z siedziby” – podkreśla.

Po 47 latach teatr doczeka się swojej siedziby?

Funkcjonowanie Teatru Współczesnego i Muzeum Narodowego w jednym budynku miało być rozwiązaniem prowizorycznym, obowiązującym przez krótki czas. Tymczasem władze teatru czekają na własną siedzibę już od 47 lat.

Gmach na Wałach Chrobrego nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Konstrukcja sceny nie pozwala wykorzystać współczesnych możliwości inscenizacyjnych. Wielkie szafy wypełnione kostiumami są upchnięte w niemal każdym pomieszczeniu.

Swego czasu, ze względów finansowych upadła koncepcja budowy nowego gmachu dla Teatru Współczesnego na Łasztowni.