Wybrano wykonawcę, który wybuduje kanalizację deszczową i zbiornik retencyjny w sąsiedztwie ulicy Wkrzańskiej i Ostoi-Zagórskiego na Warszewie. Inwestycja powiązana jest z planowaną przebudową układu 8 okolicznych ulic i budową kolejnego etapu Trasy Północnej.

Budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego zajmie się konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek i Eljot Jacek Luterek Spółka komandytowa. W przetargu ten wykonawca złożył ofertę opiewającą na 15,7 mln zł. Będzie miał 11 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie wszystkich prac. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

– Zadanie obejmuje m.in.: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową ziemnego zbiornika retencyjnego otwartego z groblą ziemną; kształtowanie koryta wraz z umocnieniem skarp i dna cieku „Struga Sienniczka”; budowę dróg dojazdowych z płyt betonowych; budowę oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Uregulowanie kwestii retencyjnych pozwoli na modernizację układu drogowego w tej okolicy. Szczecin otrzymał niedawno 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę 8 ulic. Szacuje się, że dofinansowanie ma pokryć około 50 proc. wartości całej inwestycji. Obejmie ona:

– ul. Kredową – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;

– ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z rondem Kredowa;

– ul. Urlopową;

– ul. Nową;

– ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);

– ul. Północną od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;

– ul. Północną od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);

– ul. Wapienną od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Miasto jest już gotowe do realizacji tych zadań, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony pierwszy przetarg na wykonawcę.

– Harmonogram przebudowy poszczególnych ulic uzależniony będzie od rozwiązań technicznych i technologicznych. Pod uwagę brane będą również kwestie związane z tymczasową organizacją ruchu i koniecznością ograniczenia utrudnień i dojazdów do posesji – tłumaczy Piotr Zieliński.

W dalszej perspektywie planowana jest budowa w tej okolicy III etapu Trasy Północnej, który połączy istniejący fragment (kończy się na skrzyżowaniu z ul. Łączną) z Szosą Polską. Realizacja uzależniona jest jednak od tego, czy uda się zapewnić odpowiednie finansowanie.