Na działce o powierzchni zbliżonej do 14 boisk siatkarskich stanie 1064 paneli słonecznych. Dzięki tej inwestycji Szpital Wojewódzki w Szczecinie-Zdunowie pozyska z ekologicznego i taniego źródła energię elektryczną odpowiadającą 10 procentom rocznego zapotrzebowania placówki.

Elektrownia fotowoltaiczna powstaje na działce w pobliżu północnej granicy terenu szpitala. W 11 rzędach zamontowane zostaną tam panele o łącznej powierzchni ponad 2284 m2. Planowana instalacja będzie produkować nie mniej niż 452,25 MWh energii na rok, co pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 375 ton.

„W słoneczne dni chwilowe zapotrzebowanie zostanie zaspokojone nawet w 100%”

– Obok ekologii, wymierną korzyścią dla szpitala będą oszczędności, co w czasie szalejących cen jest dla nas niezwykle istotne – mówi Małgorzata Usielska, dyrektor SPWSZ. – Z dokumentacji wynika, że średniorocznie 10 proc. potrzebnej szpitalowi w Zdunowie energii elektrycznej pochodzić będzie z fotowoltaiki. W słoneczne dni chwilowe zapotrzebowanie zostanie zaspokojone nawet w 100%.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Ozeris i Energo-Montaż. Prace rozpoczęły się od ogrodzenia terenu i wyrównania podłoża.

– Następnie przyjdzie czas na wylewanie fundamentów, okablowanie i montaż technologii fotowoltaicznej – tłumaczy Klaudiusz Dziubała, zastępca dyrektora SPWSZ ds. administracyjnych. – Inwestycję mamy zamiar odebrać w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Budowa elektrowni kosztować będzie ponad 5,4 mln zł. Jest dofinansowana kwotą 3,1 mln zł z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

To nie jedyna inwestycja w Szpitalu Wojewódzkim

Dodatkowo, samorząd województwa przeznaczy ok. 1,5 mln zł na modernizację instalacji oświetleniowych wraz z montażem czujników ruchu w obu placówkach Szpitala Wojewódzkiego – zarówno na Arkońskiej, jak i w Zdunowie.

– Pomorze Zachodnie jest coraz bardziej eko. W ostatnich latach w zakresie ochrony środowiska zrobiliśmy naprawdę sporo. W ten trend wpisuje się m.in. nasz Szpital Wojewódzki w Szczecinie, który postawił na fotowoltaikę. Prąd ze słońca to zarówno korzyści ekologiczne dla otoczenia, ale także mniejsze koszty dla placówki za zużycie energii elektrycznej, której ceny w ostatnim czasie bardzo wzrosły – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Równolegle w szpitalu przy Arkońskiej trwa budowa nowego budynku z oddziałami zakaźnymi. Przebudowywane są też: budynek C (na potrzeby poradni specjalistycznych i diagnostyki obrazowej) oraz budynek J (na potrzeby utworzenia poradni kardiologicznej). Łączna wartość prowadzonych obecnie inwestycji to prawie 140 mln zł.