Przy ul. Świętochowskiego zakończyła się budowa chodnika wraz z oświetleniem. Wcześniej trzeba było chodzić skrajem jezdni. – Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych w tamtym miejscu – podkreśla Kacper Reszczyński z ZDiTM.

Wykonawcą była Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., która za ok. 900 tys. zł przebudowała fragment ul. Świętochowskiego, prowadzący od autostrady A6 do ul. Agnieszki.

Poza chodnikami o nawierzchni bitumicznej i oświetleniem, przygotowano również nowe zjazdy. Konieczna była wycinka drzew i krzewów, w miejsce których wykonano nasadzenia zastępcze – 7 klonów, 54 śnieguliczki i blisko 60 forsycji.