Most nad Kanałem Zielonym (w ciągu ul. Heyki) to jedyna drogą na Kępę Parnicką. Od blisko dwóch lat jest w stanie przedawaryjnym. Możliwy jest na nim wyłącznie ruch wahadłowy, poprowadzony środkiem mostu. Miasto planuje w tym roku ogłosić przetarg na prace remontowe.

Tematem remontu mostu interesuje się radny Marcin Pawlicki (Prawo i Sprawiedliwość), który napisał w tej sprawie interpelację do prezydenta. Kolejną, bo pierwszą wystosował już w 2019 r. Wtedy dowiedział się, że most jest w stanie przedawaryjnym.

„Zapewniono mnie również o tym, że wykonywana jest dokumentacja projektowa remontu mostu poprzez całkowitą wymianę konstrukcji nośnej przęseł, a planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to II-III kwartał 2020 roku. Jednak, jak zauważają mieszkańcy w sprawie nic się nie dzieje, a sytuacja nie uległa poprawie. Nadal jest utrzymywany ruch wahadłowy, pas jezdni jest zawężony, a robót budowlanych nie widać. Proszę o aktualne informacje o stanie konstrukcji mostu, jak i odpowiedzi, kiedy zostaną podjęte prace, w jakim zakresie, jaki jest koszt inwestycji, a także jakie są źródła finansowania inwestycji. Proszę o podanie przyczyn przedłużającego się stanu bezczynności w tym zakresie, również realnego terminu rozpoczęcia remontu z przedstawieniem jego harmonogramu” – napisał radny Pawlicki.

W tym roku przetarg na remont

Odpowiedzi udzielił mu Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta, odpowiadający za inwestycje. Okazuje się, że w tym roku powinien zostać wyłoniony wykonawca remontu. Koszt prac szacowany jest na ponad 4 mln zł.

„Informuję, że stan konstrukcji mostu przy ul. Heyki został sprawdzony w sierpniu 2020 roku. Stwierdzona została możliwość dalszej eksploatacji mostu, z zawężeniem do jednego pasa ruchu, do końca 2021. Jednocześnie informuję, iż opracowana została dokumentacja projektowa remontu mostu, zakładająca całkowitą wymianę konstrukcji nośnej przęseł. Aktualnie zawierane są umowy z ENEA Operator oraz ENEA Oświetlenie na likwidację kolizji istniejącej infrastruktury z planowaną inwestycją. Dokumentacja projektowa zakłada prowadzenie robót połówkowo, z utrzymaniem ruchu wahadłowego do 30 ton. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 4 025 547,00 zł netto. Przetarg zostanie ogłoszony w tym roku” – odpowiedział prezydent Przepiera.

Deweloperzy szykują dwie inwestycje nad Odrą

Kępa Parnicka to wyspa naprzeciwko Dworca Głównego. Jest tam kilka poniemieckich kamienic, zabytkowy gmach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i siedziby wielu firm (np. baza PKS Szczecin). W najbliższych miesiącach planowane są dwie duże inwestycje mieszkaniowe deweloperów.

Tuż przy terenie należącym do PKS, kompleks mieszkalno-usługowy chce wybudować deweloper Siemaszko. W pierwszym etapie, na którego realizację inwestor ma już pozwolenie, staną trzy budynki usytuowane najbliżej wody. Swoją bryłą mają przypominać dalekomorskie wycieczkowce. Łącznie do zagospodarowania jest 12 tys. m kw., na których docelowo powstanie około pół tysiąca mieszkań.

Na końcu ul. Heyki, na poprzemysłowym terenie, kompleks mieszkaniowy planuje Budnex. Na razie złożyli wniosek o pozwolenie na budowę pierwszego „budynku mieszkalnego, wielorodzinnego i usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu”.