Przygotowywany jest przetarg na sprzedaż działki u zbiegu ulic Królewskiego i Łącznej. Na granicy Żelechowej i Warszewa będzie mogła powstać zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług w parterach.

Chodzi o dużą nieruchomość o powierzchni 9,2 tys. m2. Cenę wywoławczą ustalono na poziomie 7,5 mln zł. Termin przetargu nie jest jeszcze znany.

Okoliczne łąki i pola na zboczu Wzgórz Warszewskich są sukcesywnie zabudowywane gęstą „mieszkaniówką”. Przeznaczona do sprzedaży działka sąsiaduje z osiedlem Galaktyka wybudowanym przez Modehpolmo. Po drugiej stronie ulicy Królewskiego zrealizowano inwestycje Soft Elektronik (Zielone Wzgórza), Neptun Deweloper (Flaminga) i STBS (Osiedle Sienno).

Do tego trzeba dodać pobliską zabudowę w rejonie ul. Łącznej, na czele z osiedlami Świergotki (Horizon) i Małe Błonia (BBI Development).

Ulica Królewskiego powstała w ramach budowy drugiego etapu Trasy Północnej. Docelowo ma być przedłużona do ul. Szosa Polska. Na razie jednak realizacja trzeciego odcinka jest cały czas odkładana. W ostatnim czasie zajmowano się tylko aktualizacją dokumentacji projektowej.