Weryfikacja, aktualizacja i modyfikacja dokumentacji ma zwiększyć szansę na pozyskanie dofinansowania unijnego, co jest niezbędne do realizacji tej inwestycji. – Gmina Miasto Szczecin ubiegała się o dofinansowanie w ramach konkursu Instrumentu Łącząc Europę (CEF) Mobilność Wojskowa. Analizowane są także inne programy – mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Według obecnych szacunków, koszt planowanej inwestycji to ponad 352 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Rozwoju Szczecina zapisano, że zostanie zrealizowana do 2027 roku.

Nowy most na Odrze ma powstać tuż przy Trasie Zamkowej. Zaprojektowano konstrukcję o długości 150 metrów, zwieńczoną 100-metrowym pylonem. Na moście znajdą się nie tylko jezdnia, droga rowerowa i chodnik, ale również torowisko tramwajowe. Nowa linia poprowadzi w kierunku ronda na ul. Energetyków.

Wraz z budową mostu przebudowany zostanie układ dróg dojazdowych. Chodzi m.in. o ulice Duczyńskiego, Nabrzeże Wieleckie, Jana z Kolna, Panieńską i Zbożową, a także budowę nowego fragmentu ul. Władysława IV na Łasztowni. Powstaną też nowy łącznik drogowy pomiędzy ul. Wendy a Władysława IV oraz parking na Łasztowni.

Zainteresowana aktualizacją dokumentacji jest Pracownia Projektowa Macieja Sochanowskiego. Jako jedyna przystąpiła do przetargu spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, składając ofertę w wysokości 1,098 mln zł. Miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel 1 mln zł. Po analizie zapadnie decyzja o ewentualnym zwiększeniu finansowania i podpisaniu umowy.