Kolejny etap budowy obwodnicy śródmiejskiej, nazywanej również trasą średnicową, zakłada jej przedłużenie do ul. 26 Kwietnia. Na razie jednak w dokumentach finansowych miasta nie zapisano środków na tę realizację. Wcześniej konieczne będzie pozyskanie unijnego dofinansowania.

Aktualnymi planami miasta dotyczącymi budowy siódmego etapu obwodnicy śródmiejskiej zainteresował się radny Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. W interpelacji do prezydenta podkreślał, że to niezbędne, by odkorkować ul. Traugutta.

Koszt ponad 150 mln zł

„Miasto chciałoby jak najszybciej przystąpić do realizacji tej inwestycji, jednak jest to uzależnione od pozyskania dofinansowania” – tłumaczył w odpowiedzi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. „Póki co, jak wiemy z relacji rządu z Unią Europejską, nie uruchomiono środków z Krajowego Planu Odbudowy, podobnie jak i nie ma naborów na dofinansowanie z nowej perspektywy unijnej 2021-27. Koszty takiej inwestycji można określić na grube dziesiątki milionów złotych – zdecydowanie ponad 150 mln zł, gdzie dla porównania odcinek od Arkońskiej/Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego kosztował 133 718 844 zł”.

Na budowę poprzedniego etapu miasto otrzymało z Unii Europejskiej 73 mln zł. Formalnie były to pieniądze na realizację „zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno”. Inwestycje związaną z komunikację zbiorową mają bowiem dużo większe szanse na dofinansowanie niż zadania dotyczące samej przebudowy dróg.

Na razie są trzy warianty

Za węzłem Łękno obwodnica śródmiejska przebiegać ma między ulicami Sienkiewicza a linią kolejową, która zostanie przesunięta na teren parku im. Briksa. Później wzdłuż ul. Twardowskiego, aż do ul. 26 Kwietnia. Po drodze zlikwidowane zostaną ogródki działkowe i garaże. Szczegółowe rozwiązania zostaną przygotowane w toku prac projektowych. Na razie istnieje trzywariantowe studium techniczno-ekonomiczne z 2016 r.

„Ponadto pozyskano decyzję o uwarunkowania środowiskowych na realizację przedsięwzięcia, tzw. STEŚ, a praca nad tymi dokumentami połączona była z szerokimi konsultacjami społecznymi, w tym osobistymi spotkaniami z zainteresowanymi mieszkańcami” – informuje prezydent Przepiera.

Docelowo obwodnica śródmiejska powinna w przyszłości dotrzeć do węzła Zapadła na Pomorzanach. Zrezygnowano jednak z jej przedłużenia i budowy w tym miejscu mostu. Kierowcy wyjeżdżający ze Szczecina zostaną skierowani Tamą Pomorzańską i Szczawiową w kierunku ul. Krygiera.