Można się wybrać do Zamku Książąt Pomorskich, który z okazji 451. rocznicy urodzin słynnego XVII-wiecznego naukowca - Eilharda Lubinusa, organizuje oprowadzanie z przewodnikiem. Wstęp kosztuje tylko 2 zł.
Rocznica urodzin autora Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego przypada dokładnie 23 marca. Z tej okazji o godz. 17:00 Zamek zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem. Spotkanie w dużej mierze poświęcone będzie twórcy niezwykłej mapy, nie zabraknie też ciekawostek dotyczących powstawania tego arcydzieła.

To mistrzostwo tamtych czasów

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego, opracowana na zlecenie księcia pomorskiego Filipa II, to mistrzowskie dzieło XVII-wiecznej kartografii oraz jedna z najważniejszych map regionu. Prace nad nią trwały kilka lat (1610 - 1618) i poprzedzało je ponad 5 tys. obserwacji w plenerze. Mapa obejmuje cały obszar Księstwa Pomorskiego, tj ok. 30 tys. km2, które w owym czasie było podzielone na Księstwo Szczecińskie i Wołogoskie. Zaznaczono na niej około 3 tys. obiektów, oprócz miejscowości również lasy, rzeki, drogi oraz folwarki, owczarnie, papiernie i młyny, a nawet pompy wodociągowe. Wewnętrzną ramę tworzą herby 354 rodzin szlacheckich, a w górnej środkowej części znajduje się drzewo genealogiczne rodu Gryfitów (157 książęcych imion i portretów), począwszy od protoplasty, za którego uznano Świętobora. W 1614 r. Lubinus zdecydował się dodatkowo na przyozdobienie swego dzieła widokami miast, które wykonał szczeciński malarz Johann Wolfart.

XVII-wieczne dzieło Lubinusa posłużyło do wyznaczenia 9 tras turystycznych, prowadzących przez 49 miejscowości Pomorza, uwiecznionych na mapie. Przewodnik z opisami tras został wydany dwa lata temu.

Zbiórka w sali ks. Bogusława X
Środowe oprowadzanie rozpocznie się o 17:00 w sali ks. Bogusława X (wejście B). Tam też jest miejsce zbiórki. Spacer po obiekcie potrwa około 90 minut, w tym czasie zamkowy przewodnik, Tomasz Wieczorek, pokaże i opowie m.in. o: krypcie książęcej z sześcioma sarkofagami Gryfitów, zamkowym zegarze, płycie erekcyjnej ks. Barnima XI, płycie nagrobnej ks. Barnima III, zegarach słonecznych, figurze biskupa Ottona z Bambergu, płycie erekcyjnej książąt Filipa II i Franciszka I, obrysie kościoła św. Ottona. Zwiedzanie zakończy się przy pomniku księcia Bogusława i Anny Jagiellonki. Liczba uczestników spaceru jest ograniczona. Wstęp kosztuje 2 zł.

Następne zwiedzania Zamku wraz z przewodnikiem odbędzie się w 773. rocznicę nadania praw miejskich Szczecinowi przez księcia pomorskiego Barnima I, która przypada 3 kwietnia.