Krętą drogą skojarzeń od zawartości cukru w cukrze z filmu "Poszukiwany, poszukiwana", studenci Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, doszli do pomysłu zainicjowania konkursu na najbardziej nasyconego politologiem politologa.
Konkurs „Ile jest politologa w politologu?” to pierwsza inicjatywa nowo powstałego Koła Naukowego Politologów „Pro Res Publica”. Podczas pierwszego etapu konkursu wyłonieni zostaną zwycięzcy, ktorzy już w przyszłym tygodniu staną w szranki z absolwentami Politologii US, a obecnymi posłami. Patronat honorowy nad konkursem objął Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki US, Prof. US dr hab. Janusz Ruszkowski.