spotkania inne

Europejski Kongres Kobiet w Szczecinie [program]

foto: materiały prasowe

Zobacz na mapie
Gdzie?
Kiedy?
Sobota, 28.09.2019
O której godzinie?
09:00
Do kiedy?
Sobota, 28.09.2019
Do której godziny?
18:00
Za ile?
darmowe
Opis wydarzenia
Zapraszamy do udziału w „Europejskim Kongresie Kobiet. Relacje (z) Pogranicza”! To spotkanie z liderkami społecznymi, aktywistkami, kobietami polityki, nauki i biznesu – osobami działających na rzecz zmian społecznych i równouprawnienia kobiet. Wśród gości m.in.: europosłanka profesor Danuta Hübner oraz dziennikarka radiowa i telewizyjna Ewa Wanat, a wśród prelegentek pojawią się goście zarówno z Polski, jak i zagranicy. Rejestracja – odbywa się od godz. 09:00. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie i zarejestrowanie się poprzez stronę www.kongreskobiet.wzp.pl

 

O czym będziemy rozmawiać? Poniżej tematyka paneli i dyskusji:

- „Polki i Europejki – polityczna i publiczna obecność” – debata plenarna, podczas której zastanowimy się jaką rolę odgrywają w życiu publicznym i politycznym kobiety.

- „Europejska Polityka Miast Równych Szans” - porozmawiamy o tym, jak z zagadnieniami antydyskryminacyjnymi i integracyjnymi radzą sobie polskie i niemieckie samorządy.

- „Międzynarodowy Aktywizm Kobiet” - panel wypełnią dyskusje z badaczkami ruchów kobiecych.

- „Europa Rodzin” - panel - Czy Europa może prowadzić wspólną politykę prorodzinną?

- „Nowe Polki-Europejki” - jak się przygotować do „migracji przyszłości"? Zmierzą się z tym tematem badaczki migracji i integracji oraz kobiety, które z różnych przyczyn wybrały Polskę oraz Polki działające w Europie.

- Autorskie duety - spotkamy autorki najnowszych publikacji – literatki, badaczki i dziennikarki piszące do polskich i niemieckich mediów. O autograf poprosić będzie można m.in. Martę Abramowicz autorkę reportaży „Zakonnice odchodzą po cichu” i „Dzieci księży”, autorkę „Bezdzietnika” Edytę Brodę, publicystkę Agatę Diduszko-Zyglewską, Ingę Iwasiów, Klementynę Suchanow – biografkę Gombrowicza, Ewę Wanat - autorkę reportaży „Deutsche Nasz”.

- Centrum Młodych - z autorkami blogów modowych i projektantkami porozmawiamy o „Modzie na Feminizm”. Spotkamy się też z aktywistami ruchów ekologicznych, aktywistami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Greenpeace i Pogoń Plastik.

 

PROGRAM

28 września 2019 r. (sobota), Opera na Zamku w Szczecinie

09.00 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.20 PRZY KAWIE O SPRAWIE – parodia programów publicystycznych

10.20 – 10.30 Powitanie

- Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

- Krystyna Boczkowska – członkini Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet

10.30 – 11.30 Polki i Europejki – polityczna i publiczna obecność

Jaką rolę odgrywają w życiu publicznym i politycznym kobiety? Na ile udało się wprowadzić kobiecą perspektywę do programów europejskich i krajowych? Czy w związku z coraz liczniejszą reprezentacją kobiet w polityce możemy spodziewać się zmiany filozofii i stylu prowadzenia polityki czy zmiany jej priorytetów? Czy wobec sytuacji narastającego kryzysu związanego z populistyczną narracją nastawioną na rozwiązania przemocowe wobec odmienności, odpowiedzią może być coraz liczniejszy udział kobiet w życiu publicznym? Czy kobiety przebiły szklany sufit czy też stoją na skraju szklanego klifu?

- prof. Danuta Hübner – europosłanka, premierka Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet

- Krystyna Boczkowska – b. prezeska Bosch Polska

- Ewa Wanat – dziennikarka, b. szefowa TOK.fm i RDC, autorka książki "Deutsche nasz. Reportaże berlińskie"

- Katarzyna Niewiedział – pełnomocniczka Senatu Berlina ds. integracji i migracji

- Teresa Kalina – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

- Moderatorka: Urszula Ptak – publicystka mediów ogólnoniemieckich, Krytyki Politycznej, zwyciężczyni Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2019

11.30 – 12.30 Europejska Polityka Miast Równych Szans

Coraz częściej polskie samorządy łączą się w nieformalne sieci, współpracują z organizacjami pozarządowymi, wymieniają dobre praktyki po to, by skutecznie działać na rzecz równego traktowania wszystkich swoich mieszkanek i mieszkańców. Te działania polskich samorządów są oddolnymi inicjatywami miast i regionów. Zupełnie inaczej wygląda to u niemieckich sąsiadów i w innych europejskich krajach, gdzie polityki antydyskryminacyjne to istotne działanie systemowe.

- Marta Mazurek – radna Miasta Poznania, b. pełnomocniczka Prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom

- Anna Strzałkowska – współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania

- Monika Tichy – prezeska stowarzyszenia Lambda Szczecin, organizatorka Marszy Równości w Szczecinie

- Susan Sacher – pełnomocniczka ds. równego traktowania Powiatu Vorpommern-Greifswald

- Jolanta Grenke – b. pełnomocniczka ds. równego traktowania w Dataport w Altenholz

- Agata Diduszko-Zyglewska – dziennikarka Krytyki Politycznej, radna m. Warszawy

- Moderatorka: Lidia Makowska – współinicjatorka Kongresu Ruchów Miejskich, działań na rzecz Miast Równych Szans i Gdańskiego Centrum Równego Traktowania.

12.30 – 13.30 przerwa – poczęstunek

One Billion Rising/Nazywam się Miliard – antyprzemocowa kampania społeczna

13.30 – 14.30 Międzynarodowy Aktywizm Polek

Panel z udziałem badaczek ruchów kobiecych i obywatelskich mający na celu przedstawienie najnowszych raportów i odpowiedź na pytanie o obecność i zaangażowanie w życie publiczne Polek i kobiet na świecie. Pokażemy też aktywność Polek w międzynarodowych sieciach współpracy - poczynając od sieci aktywizmu ulicznego, poprzez networking związany z orzecznictwem na forach ONZ i Unii Europejskiej.

- Julia Maciocha – prezeska Stowarzyszenia Wolontariat Równości, organizatorka Parady Równości, nominowana do tytułu Warszawianki Roku 2019

- Klementyna Suchanow – badaczka ruchów ultrakonserwatywnych, biografka Gombrowicza, aktywistka OSK i Obywateli RP

- dr Elżbieta Korolczuk – naukowczyni uniwersytetów w Szwecji i Uniwersytetu Warszawskiego, bada ruchy rodzicielskie i polityki prorodzinne, współorganizatorka Manif

- Marta Abramowicz – reporterka, badaczka społeczna, działaczka na rzecz praw człowieka

- Moderatorka: Agata Diduszko-Zyglewska – dziennikarka Krytyki Politycznej, radna m. Warszawy

14.30 – 15.30 Europa Rodzin

Definicja rodziny staje się coraz bardziej nieoczywista i zideologizowana. Czy Europa może prowadzić wspólną politykę prorodzinną i jaka ta polityka powinna być? Jaka powinna być polska/europejska polityka prorodzinna – czy ludzie powinni mieć wolny wybór modelu rodziny i stylu swojego życia czy też powinni być formatowani przez tradycję, państwo i religię? Panelistkami będą ekspertki, liderki organizacji zajmujące się problematyką prorodzinną.

- Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska – prawniczka Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

- Magdalena Kochan – posłanka, autorka ustaw w zakresie prawa rodzinnego

- Anna Strzałkowska – współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania

- Urszula Ptak – publicystka, dziennikarka, od 13 lat pracuje wielokulturowo w wielokulturowym Berlinie

- Edyta Broda – autorka bloga Bezdzietnik.pl i książki „Szczerze o życiu bez dzieci”

Moderatorka: Bogna Czałczyńska – pełnomocniczka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. kobiet i równego traktowania

15.30 – 16.30 Nowe Polki Europejki

Świat jest w ruchu, jak więc przygotować się do „migracji przyszłości"? Opowiedzą o tym badaczki migracji i integracji oraz kobiety, które z różnych przyczyn wybrały Polskę jako swój dom, a także aktywne Polki działające w Europie.

- prof. dr hab. Anita Adamczyk – naukowczyni z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Khedi Alyeva – uchodźczyni z Czeczenii, prezeska Stowarzyszenia Kobiety Wędrowne, członkini Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek

- Olesya Mavlugina – działaczka na rzecz praw imigrantek

- Katarzyna Niewiedział – pełnomocniczka Senatu Berlina ds. integracji i migracji

- Modaratorka: dr Dorota Kowalewska – socjolożka, badaczka tematyki mniejszości narodowych

16.30 – 18.00 Podsumowanie i zakończenie Europejskiego Kongresu Kobiet

 

Wydarzenia towarzyszące:

STRAGANY IDEI

(hol)

Stanowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet.

SPOTKANIA AUTORSKIE

(II piętro, sala Kameralna, od godz. 13:30)

Spotkania z autorkami najnowszych publikacji na temat praw kobiet oraz kobiecych i obywatelskich ruchów społecznych. Gościć będziemy autorki reportaży, wywiadów, raportów badawczych. Znane dziennikarki i badaczki z europejskich uniwersytetów, piszące w Polsce i poza Polską. Ale zawsze o kobietach i z kobiecej perspektywy.

- Marta Abramowicz – reporterka, badaczka społeczna, działaczka na rzecz praw człowieka. Autorka książek: „Zakonnice odchodzą po cichu” i „Dzieci księży”

- Edyta Broda – autorka bloga Bezdzietnik.pl i książki „Szczerze o życiu bez dzieci”

- Agata Diduszko-Zyglewska – autorka feministycznego programu satyrycznego „Przy Kawie o Sprawie”, autorka książki „Krucjata polska”, współautorka książki „Szwecja czyta. Polska czyta”

- Elżbieta Korolczuk – współredaktorka (z Renatą E. Hryciuk) książek: „Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce” i „Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka”

- Magdalena Krzyżanowska - Mierzewska i Aldona Wiśniewska – autorki rozmów z Olgą Krzyżanowską, opozycjonistką Solidarności, posłanką, senatorką i wicemarszałkinią Sejmu, córką dowódcy wileńskiego AK; “Olga, córka “Wilka” (2019)

- Klementyna Suchanow – autorka książek: „Argentyńskie przygody Gombrowicza” (Wyd. Literackie, 2005) i „Królowej Karaibów” (WAB, 2013), reportażu historycznego o rewolucyjnej Kubie i biografii „Gombrowicz. Ja, geniusz” (Czarne); niedługo ukaże się jej kolejna książka o religijnych fundamentalistach i oporze kobiet na świecie

- Ewa Wanat – dziennikarka radiowa i telewizyjna, b. redaktor naczelna radia Tok FM i redaktor naczelna i dyrektor programowa Polskiego Radia RDC, autorka książki „Deutsche Nasz. Reportaże berlińskie”.

MODA NA FEMINIZM

(Galeria „O”, od godz. 13:30)

Czy koszulka z napisem "I'am feminist" dodaje mocy czy trywializuje przekaz feministek? Czy mówienie, że jest się feministką czy feministą to wyraz solidarności ,czy zwiększonej świadomości, a może tylko modny gadżet? Na te i parę innych pytań odpowiedzą zaangażowane aktywistki i modowe ekspertki.

- Girls Watch Porn – Paulina Kołaczek – szczecinianka, marka modowa, ideolosklep

- Barbara Ewa Baran – szczecinianka, pracuje przy projekcie Anja Rubik, sexed.pl

- Moderatorka: Agata Caban – socjolożka, aktywistka działań na rzecz kobiet, prowadzi Kolektyw Niezależne Centrum Obywatelskie w Szczecinie

ZIELONE CENTRUM MŁODYCH

(Galeria „O”, od godz. 14:30)

Czy młodzież ma moc, by uratować Ziemię? W Zielonym Centrum przy współpracy z Greenpeace zostaną zaprezentowane szczecińskie proekologiczne inicjatywy. Będzie można porozmawiać o tym, co dzieje się z plastikiem, którego nie widać? jak być Eko na co dzień? I zastanowić nad tym, co zmienił Wakacyjny Strajk Młodych?

- Katarzyna Guzek – rzeczniczka prasowa Greenpeace, aktywistka ekologiczna

- Pogoń Plastik

- Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

WYSTAWY

- Ewolucja stanów emocjonalnych – poprzez bezsilność – Nieformalna grupa artystyczna „miGo”: Marianna Ruszczyńska, Magdalena Seredyńska, Dominika Odrowąż

- Projekt ABERRACJA – Inicjatywa KaWtan: Alicja Molenda i Magdalena Górecka

- BERLIŃSKIE PROTESTY w artefaktach – Anna Krenz

 

Informacje organizacyjne: 

Rejestracja – odbywa się od godz. 09:00. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie i zarejestrowanie się poprzez stronę www.kongreskobiet.wzp.pl

Tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie – przed rozpoczęciem debat będzie można zaopatrzyć się w słuchawki do tłumaczenia debat plenarnych. Zapewniamy kącik zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Organizatorami kongresu jest Pomorze Zachodnie. Niemieckim partnerem jest Deutsch-Polnischer Verein für Kultur und Integration e.V. Wydarzenie wspiera Kongres Kobiet Szczecin i Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

Komentarze
~Agata
27.09.2019 13:09

Zastanawia mnie,co pani Bogna Czałczyńska jako pełnomocnik marszałka ds.równego traktowania (z)robi(ła) w kwestii nierówności pensji w urzędzie marszałkowskim ;)

Skomentuj

Strona korzysta z plików cookie oraz przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
akceptuję