Nowa przeprawa drogowa powstaje nad Regalicą, w miejscu wyłączonego od lat z ruchu mostu im. 1 Armii Wojska Polskiego. Docelowo tamtędy prowadzić będzie jezdnia w stronę Dziewoklicza (w ciągu ul. Krygiera). To część inwestycji związanej z budową węzła Granitowa.

– Nowy most będzie konstrukcją trójprzęsłową. Długość obiektu (konstrukcji niosącej) wyniesie ponad 227m, a szerokość całkowita to ponad 15m. Montaż konstrukcji mostu potrwa kilkanaście dni. Po dopłynięciu na miejsce montażu, pierwszy segment zostanie podniesiony na docelową wysokość i ustawiony przy przyczółku oraz jednym z filarów. Do zamontowania są trzy przęsła obiektu. Po ich montażu rozpocznie się scalanie całej konstrukcji – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Most powstaje w ramach budowy węzła Granitowa. U zbiegu ulic Krygiera i Granitowej wybudowano duże skrzyżowanie jednopoziomowe z wyspą centralną. Prace objęły też fragmenty ulic Krygiera i Granitowej oraz ich najbliższe otoczenie. Zaprojektowano nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A. Prace są już mocno opóźnione. Według pierwotnych ustaleń nowa infrastruktura miała być gotowa we wrześniu 2020 r.

Koszt wszystkich prac to ponad 114 mln zł, z czego 72 mln zł pochodzą z dofinansowania unijnego. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.