Więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na zielone inwestycje. Mniej będzie bezzwrotnych dotacji, które zastąpi większa liczba pożyczek. Podczas konferencji „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027” zaprezentowano szczegóły wsparcia dla województwa zachodniopomorskiego w obecnej perspektywie unijnej.

– Największy skok, dzięki funduszom europejskim, dokonał się w województwie zachodniopomorskim. To jest obiektywne stwierdzenie, w oparciu o dokument Polskiej Akademii Nauk – mówił prof. Jerzy Buzek, gość specjalny konferencji. – Nową perspektywę rozpoczynamy z pewnym opóźnieniem, ale na pewno dacie sobie z tym radę.

Więcej pieniędzy na zielone inwestycje

Unia Europejska przeznacza pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój regionów. Ich rozdzielaniem i organizacją konkursów dla beneficjentów zajmuje się urząd marszałkowski.

– W tej perspektywie mamy budżet w wysokości 1,686 mld euro, czyli blisko 8 miliardów zł. Około 1,2 mld euro przeznaczone będą na inwestycje w ramach EFRR, a 486 mln euro to środki na działania miękkie z EFS – mówił podczas konferencji marszałek Olgierd Geblewicz.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską. Znany jest więc dokładny podział przyznanych Pomorzu Zachodniemu środków. Najwięcej pieniędzy z EFRR pójdzie na rzecz zielonych inwestycji, służących osiąganiu celów klimatycznych (364 mln euro). Na rozwój infrastruktury kolejowej (głównie), a także drogowej ma pójść 228,3 mln euro. Na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego przeznaczonych zostanie 189 mln euro. Będą też środki na inwestycję w edukację, ochronę zdrowia, turystykę, kulturę i zielony transport w miastach.

„Fundusze europejskie w formie instrumentów zwrotnych nadal będą atrakcyjne dla przedsiębiorców”

O regionalne fundusze europejskie mogą ubiegać się trzy grupy: przedsiębiorcy, samorządy i organizacje pozarządowe. Teraz rzadziej do ich dyspozycji będą dotacje, a częściej instrumenty zwrotne. To przede wszystkim pożyczki na preferencyjnych warunkach, w tym pożyczki z częściowym umorzeniem.

– W obecnej sytuacji koszty pożyczek na rynku są drogie, a tu do dyspozycji mamy „pieniądz tani”. Dlatego uważam, że fundusze europejskie w formie instrumentów zwrotnych nadal będą atrakcyjne dla przedsiębiorców – podkreślał marszałek Geblewicz.

O dotacje wciąż będzie można starać się na inwestycje w obszarach włączenia, czyli w miejscach zmagających się z największymi problemami społecznymi i na transformację cyfrową przedsiębiorstwa.

Pierwsze konkursy w drugim kwartale

Na instrumenty terytorialne dla samorządów przeznaczonych zostanie 320 mln euro. Z tych środków będzie można np. przeprowadzać termomodernizację budynków publicznych, budynków komunalnych czy rozwijać zrównoważony transport publiczny w obszarach funkcjonalnych miast.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli starać się głównie o wsparcie z EFS na inicjatywy miękkie, czyli przede wszystkim szkolenia i inne inicjatywy dla społeczeństwa obywatelskiego. Dotyczyć będą one m.in. takich obszarów jak aktywizacja zawodowa, promowanie zasad równościowych czy usługi społeczne.

Pierwsze konkursy dla potencjalnych beneficjentów regionalnych funduszy europejskich mają ruszyć w II kwartale, w III i IV kwartale naborów będzie już więcej. – Będziemy stopniowo tę machinę uruchamiali. To proces, a jesteśmy w trudnym momencie. Musimy zamknąć perspektywę, w której się znajdujemy i następnie uruchomić konkursy – tłumaczył marszałek Olgierd Geblewicz.

W tej perspektywie wszystkie rozliczenia inwestycji wspartych funduszami europejskimi muszą zostać dokonane do końca 2029 roku.