Trwa rozbiórka trzech kamienic przy ul. Krasińskiego 96 i 97 (front i oficyna). Wcześniej zburzono budynek przy ul. Niemierzyńskiej 31 (z muralem Solidarności). Los zrujnowanych kamienic z ostatniej dekady XIX wieku był przesądzony już od dawna.

Rozbierane budynki były w bardzo złym stanie technicznym. Od lat nie przeprowadzano w nich remontu. To efekt zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zakłada on, że teren, na którym stoją, ma zostać przeznaczony pod drogi publiczne. Inwestycja zakładająca poszerzenie ul. Krasińskiego i budową łącznika ul. Niemierzyńskiej z rondem Giedroycia nie jest jednak obecnie przeznaczona do realizacji. I prawdopodobnie nigdy nie będzie.

Pod koniec 2017 r. rozebrano kamienicę przy ul. Krasińskiego 97 z muralem z Mieczysławem Karłowiczem. Sąsiadujące z nią budynki musiały poczekać na ekipy wyburzające ze względu na problemy z wykonawcami wyłonionymi w pierwszym przetargu. Prace finalizowane są właśnie teraz.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do wyburzenia w przyszłości przeznaczone są jeszcze budynki przy ul. Krasińskiego 85-90 (między ul. Zamoyskiego a ul. Orzeszkowej), 99 (przy skrzyżowaniu z ul. Niemierzyńską) oraz przy ul. Długosza 2, 2a, 3, 24. Na razie są one zamieszkane, ale też od dawna nie były remontowane.