Ze skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ulicami Kupczyka, Miodową i Zegadłowicza znika wprowadzone wiosną rondo i przywrócona zostanie sygnalizacja świetlna. Zmiany będą obowiązywały od piątku, 1 czerwca.

W przesłanym komunikacie miasto informuje, że:

„Decyzja o powrocie do stałej organizacji ruchu w tym miejscu została podjęta z uwagi na zwiększający się ruch pieszych i rowerzystów w obrębie skrzyżowania. Ma to związek z rozpoczęciem sezonu letniego. Przewiduje się, że liczba pieszych i rowerzystów, w tym dzieci, zwiększy się jeszcze wielokrotnie, wraz z otwarciem kąpieliska Głębokie i rozpoczęciem wakacji. Sytuacja ta wymusza konieczność zapewnienia im należytego bezpieczeństwa. Zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu jako najlepsze rozwiązanie zarekomendował przywrócenie sygnalizacji świetlnej”.

Stała organizacja ruchu na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Kupczyka, Miodową i Zegadłowicza zostanie przywrócona w najbliższy piątek, 1 czerwca. Zlikwidowane zostanie żółte oznakowanie poziome i ponownie uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna.

Rondo powróci jesienią

„Zaproponowane w tym miejscu minirondo, przy mniejszej liczbie pieszych w okresie wiosennym, w znacznym stopniu przyczyniło się do upłynnienia ruchu samochodowego, w szczególności z ulic podporządkowanych, planuje się jego przywrócenie od 1 października” - czytamy w komunikacie.

Na miejscu badane są też natężenia ruchu na poszczególnych wlotach oraz rozkład ruchu pieszego i kołowego. Wyniki prowadzonych badań mają pomóc w przygotowaniu optymalnych rozwiązań organizacyjnych w tym rejonie.

Wprowadzone w marcu zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu tuż przy jeziorze Głębokie miały rozładować tworzące się w tej okolicy korki. Sytuacja ta miała związek ze zwiększonym ruchem samochodowym wynikającym z przebudowy ul. Arkońskiej.