Uniwersytet Szczeciński ogłosił przetarg na wykonanie iluminacji budynku rektoratu przy al. Papieża Jana Pawła II 22. Wyeksponowane mają zostać wszystkie cztery elewacje ze szczególnym uwzględnieniem frontowej.

Dziś jedyne oświetlenie zewnętrzne XIX-wiecznego gmachu to dwie lampki zamontowane przy drzwiach wejściowych oraz dwie lampy na tylnej elewacji, które skierowane są na parking. Wkrótce jednak wszystkie detale architektoniczne powinny być świetnie widoczne po zmroku. 5 stycznia mija termin składania zamówień w ramach przetargu ogłoszonego przez US na wykonanie iluminacji elewacji budynku rektoratu.

Projekt oświetlenia zakłada podkreślenie nisz okiennych. Szczególnie wyeksponowany zostanie także portal wejściowy, rozeta i attyka. Zaznaczone będą narożniki obiektu. Wykorzystanych zostanie pięć różnych typów opraw oświetleniowych i ponad 100 źródeł światła LED o różnej mocy.

Zwycięzca przetargu na wykonanie iluminacji będzie miał maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy. Przy postępowaniu przetargowym najważniejszym kryterium będzie cena brutto (60% oceny), a w dalszej kolejności: gwarancja (20%) i termin wykonania (20%).

Zabytkowy gmach zbudowano w latach 1886-1888. Powstał na potrzeby Gimnazjum im. Króla Wilhelma. Po wojnie obiekt kilkakrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Rektorat US mieści się w nim od 1995 r.