Wojewódzki Konserwator Zabytków akceptuje przeniesienie fragmentów Pomnika Wdzięczności na Cmentarz Centralny. - Elementy rzeźbiarskie obiektu zostaną umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie kwatery wojskowej przy dolnej alei - informuje Tomasz Klek z Centrum Informacji Miasta.

Zgodnie z założeniami na Cmentarz Centralny zostaną przeniesione elementy rzeźbiarskie Pomnika Wdzięczności. Mowa o najcenniejszych pod względem architektonicznym rzeźbach przedstawiających żołnierza i robotnika. Zostaną usytuowane przy tablicy poświęconej żołnierzom Pierwszego Frontu Białoruskiego.

- Całość zostanie stosownie oznakowana tablicą informacyjną wraz ze zdjęciami - zaznacza Klek.

Obecnie miasto uzgadnia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ostatnie szczegóły związane z umiejscowieniem elementów pomnika na cmentarzu. Rozbiórka oraz przeniesienie pomnika odbędą się jeszcze w tym roku. Sposób ustawienia tych elementów może ulec jeszcze nieznacznej zmianie.

Co powstanie w miejscu Pomnika Wdzięczności?

Jednocześnie trwa konkurs architektoniczny na zagospodarowanie placu po demontażu Pomniku Wdzięczności. Obejmuje on fragment Złotego Szlaku, położony pomiędzy placem Żołnierza a placem Lotników. Wiadomo, że zmiany nie będą dotyczyć układu dróg w okolicy. Poza tym ograniczenia dla startujących w konkursie projektantów nakładają tylko zapisy Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Nie zakłada on m.in. możliwości budowy w tym miejscu żadnych budynków, czy całorocznych pawilonów. Dopuszczalne jest tylko stawianie niewielkich obiektów, maksymalnie na kilka dni, służących odwiedzającym kiermasze, wystawy, jarmarki. Oś widokowa al. Jana Pawła II musi zostać zachowana.

- Do urzędu miasta wpłynęło 50 wniosków od architektów z całej Polski. Wszystkie spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do kolejnego etapu - informuje Klek. 

Termin złożenia koncepcji upływa 6 marca. Rozstrzygniecie konkursu zaplanowano 17 marca. Pula nagród w konkursie wynosi 65 tys. zł. ( I miejsce  -  30 tys. zł, II miejsce 20 tys. zł., III miejsce 15 tys. zł). Oprócz nagrody pieniężnej zwycięzca będzie zaproszony do wykonania prac projektowych obejmujących zakres konkursu. Po wykonaniu dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu,  miasto ogłosi przetarg na wykonanie zagospodarowania placu.


foto: PIN Projektowanie i Nadzór Płotkowiak / materiały prasowe