Rozpoczęła się przebudowa placu po Pomniku Wdzięczności, między jezdniami al. Jana Pawła II. O tym jak ma wyglądać ta przestrzeń przesądził miejski konkurs architektoniczny. Pod koniec lutego radni zdecydowali, że plac zostanie nazwany imieniem Pawła Adamowicza, tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.

Projekt zagospodarowania placu przygotowała Pracownia Architektoniczna Archaid, która w 2017 r. zwyciężyła miejskim konkursie architektonicznym. W przetargu na wykonawcę wybrano spółkę GRANIT Dariusz Pylak ze Strzegomia.

Przestrzeń godna „Złotego Szlaku”

Plac po przebudowie ma być przyjazną przestrzenią dla mieszkańców, którą łatwo będzie można zaaranżować na okolicznościowe wydarzenia ze straganami i plenerową sceną. Nawierzchnia zostanie dopasowana do tej istniejącej obecnie na placu Lotników. Z boku zaplanowano kilkupoziomowe siedziska z zieleńcami z roślinami ozdobnymi. Będzie też miejsce na bezkolizyjną drogę rowerową. Priorytetem jest, by zaniedbane miejsce w centrum Szczecina stało się otwartą przestrzenią godną „Złotego Szlaku” (prowadzi on od Zamku Książąt Pomorskich przez al. Jana Pawła II i Jasne Błonia aż do Doliny Siedmiu Młynów w Puszczy Wkrzańskiej).

Prace mają się zakończyć do 30 czerwca 2019 r. Ich koszt to 3 mln zł. Na razie trwa organizacja placu budowy. Pod koniec marca rozpoczną się roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Poważniejszych utrudnień komunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac nie będzie. Kierowcy muszą się liczyć tylko z niewielkimi zwężeniami jezdni na ulicach otaczających plac.

Plac Adamowicza

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zdecydowano, że przebudowywany plac będzie nosił imię prezydenta Adamowicza (wcześniej była to po prostu część al. Jana Pawła II). Stanie się to faktem 14 dni po ogłoszeniu uchwały w tej sprawie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Na razie nie została tam jeszcze opublikowana.