Listwy dekoracyjne i ozdobna sztukateria odzyskały dawne złocenia, a ściany oryginalny, historyczny kolor. W grudniu zakończył się kolejny etap renowacji Wielkiej Sali w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40. Dawnej siedziby banku PKO BP, którą teraz zajmuje Akademia Sztuki.

 

W Wielkiej Sali, zwanej też Salą Koncertową, przed wojną odbywały się spotkania i bale Towarzystwa Ziemstwa Pomorskiego. W czasach banku, to tutaj liczono pieniądze. Teraz prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Instrumentalnego, Wydziału Edukacji Muzycznej oraz Wydziału Wokalnego Akademii Sztuki. Bogato zdobiona sala jest sukcesywnie odnawiana.

Taki sam kolor był tam ponad 120 lat temu

W zakończonym niedawno etapie konserwatorzy skupili się na odtworzeniu pierwotnego wyglądu ścian, od poziomu gzymsu do boazerii. Odnowione zostały też detale architektoniczne: złocenia listew dekoracyjnych i ozdobnej sztukaterii przy wejściu do sali. Prace sfinansowane zostały z wynoszącej 400 tys. zł dotacji ze środków Miejskiego Konserwatora Zabytków.

– Tynki były w bardzo złym stanie, miały wiele ubytków, częściowo osypywały się, w niektórych miejscach były zmurszałe lub odspojone. Były także wielokrotnie przemalowywane – mówi Ilona Nałęcka-Czerniawska, inspektor nadzoru konserwatorskiego. – Podczas prac odkryto 3 warstwy historyczne i jedną współczesną. To samo dotyczy zdobień, wymagały ogromu pracy. Zadaniem konserwatorów było ich oczyszczenie, umocnienie i odtworzenie pierwotnego, zgodnego z odkrywkami, wyglądu tej części sali.

Na początku odsłonili ukryte malowidła

Renowacja Wielkiej Sali rozpoczęła się w 2017 r. Na początku odnowiono sklepienie i ukryte przez lata pod wieloma warstwami farb, ścienne polichromie przedstawiające panoramy miast wchodzących w skład Towarzystwa Ziemstwa Pomorskiego, a także złocenia oraz pas przedstawiający herby miast i rodów. W najbliższym czasie planowane są następne prace.

– Przed nami jeszcze kolejne etapy remontu. Boazeria jest w kiepskim stanie i również będzie wymagała ręki konserwatora. Na remont czeka także balkon, czyli ta przestrzeń, która pierwotnie była przeznaczona dla orkiestry. Na te obszary modernizacji też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Miejskiego Konserwatora Zabytków – mówi Agnieszka Lisowska, rzecznik prasowa Akademii Sztuki. – W przyszłości czeka nas jeszcze odtworzenie oryginalnych kinkietów, trzeba też zająć się podłogą i sceną. Mam nadzieję, że za 2-3 lata ta sala będzie wyglądała tak, jak powinna wyglądać.

Wcześniej będą mogli tam zajrzeć szczecinianie, przy okazji wydarzeń szykowanych przez uczelnię. Wiadomo, że studenci wydziałów muzycznych przygotowują właśnie koncert.

Koncerty, wystawy i warsztaty w dawnej sali kasowej

Prace konserwatorskie w dawnym Pałacu Ziemstwa Pomorskiego nie ograniczają się tylko do Wielkiej Sali. Remont odbywa się również piętro niżej – w dawnej sali kasowej. Znajdujące się na parterze pomieszczenia obsługi bankowej zamienią się w wielofunkcyjną salę wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny. Będzie ona miejscem koncertów, wystaw i warsztatów. Zostanie w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Te prace prowadzone są z udziałem środków unijnych, w ramach projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych i obejmują też częściową przebudowę przyziemia. Koszt tego etapu to 10,3 mln zł. Z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pochodzą 4 mln zł. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 1,7 mln zł. Finał prac zaplanowano na wiosnę. W przyszłości mają być remontowane kolejne pomieszczenia.

– Mamy plan rewitalizacji dla całego obiektu. Czekamy na rozstrzygniecie w sprawie złożonego wniosku na termomodernizację pałacu (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Jesteśmy gotowi do składania kolejnych wniosków o finansowanie i złożymy je, kiedy tylko zostaną ogłoszone nowe konkursy – tłumaczy Agnieszka Lisowska.

To jeden z najbardziej monumentalnych gmachów w Szczecinie

Pałac Ziemstwa Pomorskiego wybudowano w latach 1893-95. Monumentalny, neobarokowy gmach zaprojektował szczeciński architekt Emil Drews. Budynek od początku pełnił funkcje bankowe, na początku dla Towarzystwa Ziemstwa Pomorskiego, zrzeszającego bogatych właścicieli ziemskich z regionu.