Pół miliona złotych – tyle zapłaciła Unia Europejska za to, by kredytobiorcy zaczęli czytać umowy przed ich podpisaniem. Organizatorzy podsumowali akcję „Nie łykaj jak pelikan”.

Umów przed podpisaniem raczej nie czytamy, a jeśli czytamy – bardzo często bez zrozumienia. Dobiegła końca akcja „Nie łykaj jak pelikan”, która była skierowana do kredytobiorców. Z badań przeprowadzonych przez Najda Consulting i Hossa Finance – organizatorów akcji - wynika, że wśród osób nieczytających czy nierozumiejących treści umów jest spora grupa przedsiębiorców.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, jak duża liczba Polaków nie konsultuje podpisywanych umów finansowych ze specjalistami. Podjęliśmy próbę uświadomienia konsekwencji wynikających z pomijania tej kwestii.- tłumaczy Michał Hamera z Hossa Finanse.

 

Dlatego też organizatorzy postanowili przygotować m.in. dwudniowe szkolenie dla przedsiębiorców, którego celem było podniesienie wiedzy m.in. na temat ofert kredytowych, weryfikacji umów, różnić między leasingiem a kredytem i alternatywnych form pozyskania kapitału na emeryturę.
Cieszymy się, że nasza akcja ma tak szeroki odzew wśród społeczeństwa. Mam nadzieję, że promowane przez nas działania, staną się integralną częścią przyzwyczajeń uczestników rynku finansowego – dodaje Andrzej Najda z firmy Najda Consulting

W ramach projektu przeszkolono 300 osób. W projekcie uczestniczyło 175 mikrofirm, 32 małe i 4 średnie firmy. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Więcej informacji na temat akcji można odnaleźć na stronach www.nielykajjakpelikan.pl i www.4x4biznes.pl.

W ramach ogólnopolskiego projektu „Nie łykaj jak pelikan” w okresie od marca 2012 do września 2013 r. przeprowadzono cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także do osób prywatnych, których celem było podniesienie świadomości społecznej w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych.

Cykl szkoleń realizowanych w ramach ww. akcji został zakończony, natomiast nadal można skorzystać z porad przygotowanych przez specjalistów Hossa Finance oraz Najda Consulting dot. korzystnego zarządzania finansami. Wszelkie informacje dostępne są pod adresem: www.blog.hossafinance.pl.