Dziś większość podwórek w centrum Szczecina nie jest przyjazną przestrzenią dla mieszkańców. Częściowo zmienić ma się to dzięki działaniom związanym z projektem rewitalizacji alei Wojska Polskiego. Wkrótce powstaną koncepcje urbanistyczne zagospodarowania wnętrz śródmiejskich kwartałów.

Właśnie otwarto oferty od firm zainteresowanych przygotowaniem takich koncepcji dla pięciu kwartałów w okolicy al. Wojska Polskiego. Chętnych na wykonanie zamówienie jest 7 podmiotów. Budżet na całe zamówienie to 550 tys. zł. Będzie ono w 100% finansowane z dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (85% stanowią środki UE, 15% środki krajowe MIiR).

- Oferta jednego wykonawcy mogła dotyczyć maksymalnie trzech wybranych przez niego kwartałów i taką ilość zadeklarował każdy z oferentów w swojej propozycji. Oferty są obecnie analizowane – informuje Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta.

Chodzi o kwartały: nr 8 (ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Jagiellońską – al. Piastów), nr 9 (ograniczony Al. Wojska Polskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Monte Casino – ul. Jagiellońską), nr 25 (ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Ściegiennego – al. Piastów – ul. Jagiellońską), nr 38 (ograniczony al Wojska Polskiego – ul. Krzywoustego – ul. Ks. Bogusława X) i nr 39 (ograniczony al. Wojska Polskiego – ul. Śląską – ul. Więckowskiego).

Wskazówką dla przygotowujących koncepcje urbanistyczne ma być badanie socjologiczne przeprowadzone wśród okolicznych mieszkańców i przedsiębiorców. Większość ankietowanych chce, aby wnętrza kwartałów były dużo bardziej zielone. Najczęściej wskazywali wizję podwórek, w której jest niewiele betonu, a w zamian cień drzew czy małe ogródki dla mieszkańców. W opinii większości badanych zieleń powinna mieć priorytet nad miejscami parkingowymi.

Stworzenie koncepcji zagospodarowania kwartałów w obszarze alei Wojska Polskiego to jedno z zadań w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wybranego w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”.