Już wcześniej Szczecin miał zagwarantowane na ten cel 100 mln zł, a teraz maksymalna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wzrosła do 220 mln zł.

 

„Fantastyczne wieści! Otrzymaliśmy dodatkowe 120 mln złotych dofinansowania na modernizację dróg w rejonie Międzyodrza! Razem to 220 mln złotych wsparcia z UE dla naszej inwestycji. Jednocześnie spełniają się nasze założenia budżetowe. Zakładaliśmy bowiem, że coś więcej uda się wywalczyć. Dziękuję Centrum Unijnych Projektów Transportowych za wzorową współpracę” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Piotr Krzystek.

Wspomniane 220 mln zł to maksymalna kwota dofinansowania, która jest jeszcze uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji inwestycji.

Unijna dotacja przeznaczona jest na zadanie pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza”. To złożony projekt obejmujący kilka etapów. Już rozpoczęły się przebudowy ul. Górnośląskiej i Estakady Pomorskiej. Trwają procedury przetargowe wyłaniania wykonawców modernizacji układu drogowego w rejonie ulicy Energetyków oraz przebudowy układu drogowego w rejonie ulic Hryniewieckiego i Kujota.

W 2023 r. planowane jest rozpoczęcie budowy Mostu Kłodnego. Przebudowany zostanie wówczas również układ okolicznych dróg na Łasztowni. Po moście będą poruszać się piesi, rowerzyści, samochody oraz tramwaje (w kierunku nowego ronda planowanego na ul. Energetyków).

Koszty realizacji wszystkich etapów szacowane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 545 mln zł. Z tego 231,4 mln zł ma pójść na część drogową (tam gdzie rozpoczęto już prace lub ogłoszono przetargi), a 313,8 mln zł na część mostową.