Tramwaje Szczecińskie wyłoniły wykonawcę przebudowy węzłów „Szarych Szeregów” i „Wyszyńskiego” (skrzyżowanie przed Mostem Długim). Zaplanowane prace będą kosztować 44,9 mln zł.

Na tyle opiewała najniższa z czterech ofert w przetargu na wykonawcę. Złożyła ją firmę ZUE S.A. z Krakowa. Początkowo miasto zamierzało na ten cel przeznaczyć 31 mln zł, ale ostatecznie zdecydowano się znacząco zwiększyć budżet (o blisko 50%). Dzięki temu umowa zostanie wkrótce podpisana.

Wyszyńskiego: równe torowisko i nowe możliwości

Najpierw rozpoczną się prace na węźle „Wyszyńskiego”. To, w jak złym stanie jest w tym miejscu torowisko, widać gołym okiem. Dlatego niezbędna jest przebudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej oraz częściowo uzbrojenia podziemnego.

- Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki miejskiej Tramwaje Szczecińskie.

Powstaną nowe, rozbudowane perony przystankowe, przy których zatrzymywać będą się także autobusy (dwukierunkowy pas autobusowo-tramwajowy). Zaplanowano też nowy odcinek torów, umożliwiający skręt z ul. Wyszyńskiego w kierunku Stoczni Szczecińskiej. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego. Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Prace budowlane powinny zająć około 120 dni.

Od pl. Szarych Szeregów do pl. Odrodzenia

Prawie 900 metrów toru pojedynczego zostanie wymienionych na węźle „Szarych Szeregów”. Przebudowana zostanie konstrukcja torów i rozjazdów na samym placu, ale także tory w al. Piłsudskiego (do pl. Odrodzenia). Wyremontowane zostaną też perony tramwajowe.

- Prace obejmą także sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice, oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na Placu Szarych Szeregów pozostanie niezmieniony – tłumaczy Hanna Pieczyńska.

Tutaj same prace budowlane też zajmą 120 dni. Wykonawca na realizację całego zadania będzie miał jednak 450 dni. W tym terminie przewidziano czas na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz okres oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie elementów rozjazdów, których wytworzenie może trwać nawet kilka miesięcy.

To początek wielkiego projektu modernizacyjnego

Przebudowa węzłów „Wyszyńskiego” i „Szarych Szeregów” będzie pierwszym krokiem w ramach realizacji projektu modernizacji torowisk w niemal całym mieście. Projektu, który zaliczył falstart. Najpierw były problemy z wyłonieniem wykonawców pierwszych etapów, a później miasto ogłosiło, że rezygnuje z przebudowy fragmentu ul. Mickiewicza. Ma to pozwolić oszczędzić pieniądze na inne, bardziej wymagające remontu odcinki. Wiadomo już bowiem, że ze względu na sytuację na rynku budowlanym, ceny w każdym przetargu będą wyższe niż wcześniejsze szacunki.

W kolejnych etapach przebudowane mają zostać:

- torowisko w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła - al. Wyzwolenia do Ronda Giedroycia,

- torowisko w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętla Niebuszewo,

- torowisko w ciągu pl. żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego do pl. Rodła,

- torowisko w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich wraz z rozbudową pętli Pomorzany oraz niezbędną przebudową układu drogowego,

- torowisko w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie (od ul. Podwale) – ul. Kolumba – ul. Chmielewskiego – ul. Budziszyńska,

- torowisko w ciągu ul. Nowa (od wiaduktu kolejowego) – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa,

- zajezdnia tramwajowa Golęcin wraz z ul. Wiszesława.

Z Unii Europejskiej miasto otrzymało na ten cel 175 mln zł. Wkład własny pochodzić będzie głównie z pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Ma być to 119 mln z łącznej sumy 877 mln zł, na którą opiewać będzie kredyt na różne projekty inwestycyjne.