Tak wynika z informacji umieszczonych na oficjalnej stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ta suma byłaby częścią 877-milionowej pożyczki, którą miasto chce zaciągnąć w tej instytucji na sfinansowanie różnych inwestycji.

Do tej pory wiadomo było tylko, że magistrat aplikuje o pieniądze na inwestycje zapisane w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina, głównie te z dofinansowaniem unijnym. Nie znaliśmy jednak żadnych szczegółów. Teraz, na stronie EBI, pojawiła się informacja, że „w trakcie oceny” jest projekt modernizacji torowisk, który jest częścią dużego programu dotyczącego kredytów na inwestycje związane ze szczecińską infrastrukturą.

- Jesteśmy w trakcie procedury kredytowej. Miasto złożyło wniosek o zawarcie umowy kredytowej i przesłało listę inwestycji, które chciałoby sfinansować, w tym tzw. duże projekty, czyli „Budowa i przebudowa torowisk”. Jawność procedury implikuje umieszczanie wszystkich informacji na temat procedury w domenie publicznej – mówi Piotr Zieliński z Urzędu Miasta.

Co zostanie zrobione za te pieniądze?

Przy projekcie modernizacji torowisk zapisano 119 mln zł finansowania z EBI. Wartość całego projektu oszacowano na 310 mln zł. Dotyczy on przebudowy infrastruktury tramwajowej m.in. na: Kolumba (wraz z całą ulicą), Powstańców Wielkopolskich (wraz z pętlą Pomorzany), Wyzwolenia, Wyszyńskiego (skrzyżowanie przed Mostem Długim), pl. Szarych Szeregów. Z Unii Europejskiej gwarantowane jest 174 mln zł dofinansowania.

Magistrat ujawnił przed weekendem, że w ramach tego projektu rezygnuje z remontu torowiska na Mickiewicza, ale pozostałe odcinki nie są zagrożone. Co prawda w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono kwoty przewidziane na to zadanie (z 365 mln do 119 mln zł), ale ma być to zmiana techniczna, wynikająca z nowej strategii miasta. Odpowiednie sumy mają wrócić do dokumentów finansowych dopiero tuż przed rozstrzygnięciem przetargów na kolejne odcinki.

Ile to będzie kosztować?

Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym jest dużo korzystniejszy niż te zawierane w bankach komercyjnych. Już niedługo dowiemy się jaki dokładnie będzie koszt jego obsługi, na razie nie jest jeszcze znany.

- Pierwsza transza zostanie przekazana po podpisaniu umowy, co jest przewidywane na koniec lipca tego roku. Koszt kredytu będzie ustalony na podstawie cen rynkowych w dniu „ciągnięcia”, z marżą wynikającą z umowy – informuje Piotr Zieliński. - Pierwsza transza kredytu zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji ujętych w WPRS, których wydatki mają być zrealizowane w 2019 roku.

Co jeszcze sfinansujemy z kredytu?

Nadal nie ujawniono, jakie inne inwestycje zostaną sfinansowane w ramach 877-milionowego kredytu z EBI. Może to być m.in. budowa torowiska do Mierzyna, przebudowa ul. Szafera, budowa mostu Kłodnego wraz z przebudową układu ulic na Międzyodrzu czy przebudowa stadionu miejskiego.