Miasto ogłosiło przetarg ograniczony na budowę w Szczecinie wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej. Przetarg będzie składał się z dwóch części. Pierwsza cześć przetargu zakończy się 23 listopada 2009 roku, w jego wyniku wyłonionych zostanie 5 zdolnych do wykonania budowy inwestorów. Prognozy przewidują, iż zakończenie budowy hali dokona się w latach 2013-2014.

Prognozy przewidują, iż w II kwartale 2010 roku rozpocznie się budowa

Prognoza przewiduje, iż w II kwartale 2010 przy ulicy Szafera w Szczecinie rozpocznie się budowa hali widowiskowo – sportowej. Na realizację budowy hali widowiskowo – sportowej, wyłoniony w wyniku przetargu inwestor będzie miał maksymalnie 3 lata. Jeśli inwestycja będzie przebiegała sprawnie, budowa hali zakończy się w latach 2013 – 2014. Od lat, mieszkańcy Szczecina oczekują na powstanie tego obiektu. Prezydent miasta Piotr Krzystek zapewnia, iż: Miasto ma zabezpieczone finansowanie na to przedsięwzięcie. Część środków finansowych z pewnością pochodzić będzie z budżetu miasta. Warto też dodać, iż w zeszłym tygodniu miasto Szczecin zaciągnęło w Banku Rozwoju Rady Europy kredyt na inwestycje miejskie, a wśród planów inwestycyjnych miasta na lata 2009 – 2013 znalazła się hala widowiskowo – sportowa.

Hala pomieści ponad 7 tys. osób

Hala widowiskowo – sportowa będzie składała się z głównego budynku hali przeznaczonego na organizowanie imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Wnętrze hali pozwoli na pomieszczenie ponad 7 tys. osób (ponad 5 tys. na trybunach i około 2 tys. na płycie boiska). Ponadto hala ma być miejscem, gdzie będą organizowane imprezy nie tylko o charakterze stricte sportowym, ale również imprezy kulturalne, rozrywkowe, a także konferencje. W hali widowiskowo – sportowej znajdzie się budynek biurowo – usługowy do obsługi kompleksu oraz budynek sportowo – rekreacyjny przeznaczony na salę treningową, siłownię, salę fitness oraz dwie sale konferencyjne dla 220 i 250 osób. W tej chwili szacunkowa wartość inwestycji finalnej obejmuje sumę około 225 mln złotych.