Za 14 miesięcy kierowcy powinni jeździć po świeżo przebudowanych ulicach: Wapiennej i Północnej na Warszewie. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą.

To oznacza, że konsorcjum Firm Tormel Sp. z o.o. i Stanlef I Sp. z o.o. może przejąć plac budowy. Zajmą się przebudową fragmentów ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz ul. Północnej (od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej). Koszt inwestycji to 6,4 mln zł.

– Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Zmodernizowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Prace obejmą również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana zostanie zieleń – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Prace prowadzone będą w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”.

Łącznie obejmie on osiem ulic o łącznej długości 4,9 km. Już wcześniej rozstrzygnięto przetarg na przebudowę czterech z nich. Kredową, Ostoi-Zagórskiego, Urlopową i Miłosza zajmie się Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Za swoją pracę otrzyma 38,3 mln zł.

Modernizację ma przejść również część ul. Andersena (od ul. Miodowej do ul. Północnej) i drugi fragment ul. Północnej.

Szczecin otrzymał na całe zadanie maksymalne możliwe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o 30 mln zł, co stanowić ma około 50 proc. wartości całej inwestycji.