21.37 drugiego kwietnia 2005 roku... Któż nie pamięta tamtej nocy, tamtego dnia. Konanie papieża na oczach całego świata gromadziło ludzi pogrążonych w modlitwie w kościołach, na placach.
Dziś w drugą rocznicę Jego śmierci gromadzi nas pamięć o Papieżu Polaku. Być może to fenomen osoby Jana Pawła II, że zbliża ludzi różnych narodowości, nawet różnych wyznań we wspólnym czuwaniu. O wielkości Jego osoby i mocy Jego słów nikt nie dyskutuje. Postulowane hasło "Santo subito" każe uznać Go świętym już za życia, świętym natychmiast.

Minęły dwa lata odkąd odszedł od nas Papież Jan Paweł II. Uczczeniu Jego pamięci i wspomnieniu o Nim poświecone były uroczystości kościelne w Szczecinie, które odbywały się przez cały dzień. Czuwanie na Jasnych Błoniach, melodia wspólnie wyśpiewanej Barki zgromadziła tłumy Szczecinian. Pod pomnik Ojca Świętego przybyły marsze wiernych ze szczecińskich parafii, licznie zgromadzili się też studenci. I jak tamtej nocy, 2 kwietnia, zapłonęły znicze...