Ponad 50 zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora MŚP wzięło udział w konferencji „RCIiTT dla biznesu – kompleksowo o finansowaniu firm”, która odbyła się 15 września w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

Była konferencja poświęcona możliwościom uzyskania środków na wprowadzenie nowych lub ulepszonych usługi produktów na rynek.

Omawiane były także ramy programowe Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, e-commerce, crowdfundingu, transformacji cyfrowej, klastrów i misji czy EIC Accelerator (program Horyzont Europa).

To pierwsze i największe wydarzenie dla firm z Pomorza Zachodniego, informujące o możliwościach pozyskania finansowania dla nowych projektów w nadchodzących miesiącach.

Przedsiębiorcy chętnie skorzystali również z bezpośrednich konsultacji z ekspertami RCIiTT dla wstępnej oceny pomysłów biznesowych, jakie chcieliby realizować w najbliższym czasie. Bardzo wysoka frekwencja wśród uczestników dowodzi, że tego typu inicjatywa była wyczekiwana przez przedsiębiorców z naszego regionu.

Firmy mogą zgłaszać się po doradztwo i konsultacje w tym obszarze do ekspertów Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.