W miejscu parkingu przy ul. Łady 12 może powstać nowy kwartał zabudowy z „nowoczesnymi” kamienicami i biurowcami. Taki pomysł na tę działkę ma Polska Żegluga Morska, która jest jej użytkownikiem wieczystym.

Aby realizacja tych planów była możliwa, PŻM zwrócił się do miasta z wnioskiem o zakup w drodze bezprzetargowej brakującej im sąsiedniej nieruchomości. Chodzi o wąski pas ziemi wzdłuż ul. Łady (naprzeciwko hal Finomaru, kiedyś Famabudu), czyli de facto porośniętą zielenią skarpę.

Sprzedaż w celu „poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej”

– Ona tylko może być przeznaczona do tej nieruchomości głównej, czyli działki, która jest w użytkowaniu wieczystym PŻM-u. Dzięki niej inwestor będzie mógł zabudować całą działkę, bo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest obowiązek doklejenia się do obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulicy – tłumaczył Przemysław Taraciński, dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta podczas posiedzenia Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta.

Sprawa trafiła do radnych, gdyż muszą oni wyrazić zgodę na bezprzetargową sprzedaż. Zazwyczaj to formalność. Taka procedura obejmuje bowiem niewielkie działki, które nie nadają się do przeprowadzenia odrębnej inwestycji, ale mogą poprawić warunki zagospodarowania przyległej nieruchomości. Ich sprzedaż „sąsiadowi” to często jedyne sensowne rozwiązanie.

„Nowoczesne i stylizowane” kamienice oraz biurowce ze sklepami i usługami

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek PŻM-u. We wtorek zajmą się nim wszyscy radni, podczas sesji Rady Miasta. Już teraz można zajrzeć do projektu uchwały, w którym opisano plany inwestora.

„Wnioskodawca planuje realizację inwestycji polegającej na wzniesieniu zabudowy obrzeżnej, kwartałowej w charakterze nowoczesnych i stylizowanych kamienic o szerokości elewacji do 25 m i wysokości do 20 m (5-6 kondygnacji). Ponadto planuje wzniesienie zabudowy usługowej – biurowce z usługami drobnymi, sklepami w parterze od strony ul. Łady” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Opisywana działka ma ponad 6 tys. m2. Obecnie funkcjonuje na niej parking.