1 stycznia 2009 roku w Szczecinie powstanie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Uczelnia zostanie utworzona z połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej.
Po co?

Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego połączenie szkół doprowadzi do stworzenia silniejszego ośrodka akademickiego, który umocni Szczecin, ściągając do siebie większą ilość studentów. Mówi się również o pozytywnym wpływie na rozwój regionu. Akademia Rolnicza mogła dotychczas nadawać stopień naukowy doktora w ośmiu dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, kształtowanie środowiska, ogrodnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika oraz doktora nauk ekonomicznych. Natomiast Politechnika Szczecińska w dziedzinach: budownictwo, automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria chemiczna. Dzięki połączeniu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny będzie posiadał 16 uprawnień do nadawania w/w stopnia w 15 dyscyplinach.

Dla kogo?

Ustawa z dnia 5 września 2008 roku o utworzeniu ZUT informuje „Podstawowym kierunkiem działalności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych.” Dzięki fuzji obu uczelni będzie można rozszerzyć ofertę kierunków, wzbogacając ją o coraz bardziej modniejsze np. energie odnawialne.Komentarz:

O połączeniu dwóch szczecińskich uczelni mówiło się od dawna. Do września nie było jednak wiadomo, które ośrodki zaczną ze sobą współpracować. Fuzja szkół to z pewnością krok do przodu w rozwoju regionu oraz polepszenie zaplecza uczelni, dzięki dofinansowaniu. Najbardziej zainteresowani, czyli studenci uczący się na Akademii Rolniczej bądź Politechnice Szczecińskiej, nie są zadowoleni z tego połączenia. Często decydując się na wybór uczelni kierowali się renomą szkoły oraz jej pozycją w rankingu. AR oraz PS były znane i rozpoznawalne również w innych miastach, a o Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym prawie nikt jeszcze nie słyszał. Po podpisaniu ustawy studenci zbierali podpisy pod petycją, aby chociaż ci, którzy już zaczęli naukę na Akademii Rolniczej lub Politechnice Szczecińskiej otrzymali dyplom danej uczelni.