Na szczecińskim Pogodnie tworzona jest właśnie strefa „Tempo 30”. Ograniczenia prędkości do 30 km/h mają uspokoić ruch w tym rejonie. Prace nad wprowadzeniem nowego oznakowania zostaną sfinalizowane do końca tego tygodnia.
Nowa organizacja ruchu wprowadzana jest w obrębie ulic Okrzei, Budzysza Wosia, Przybyszewskiego oraz Grzegorza z Sanoka.

Najważniejsza zmiana to stworzona tutaj strefa „Tempo 30” z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W obrębie strefy wprowadzono skrzyżowania równorzędne, na których żadna z dróg nie ma pierwszeństwa (obowiązuje tzw. zasada prawej ręki).

- Jedynie w rejonie skrzyżowania ul. Przybyszewskiego, Reymonta i Budzysza Wosia, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa, zaprojektowano rondo. Zastosowano tu też azyle drogowe ze słupkami przeszkodowymi – zaznacza Szymon Wasilewski z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Zlikwidowano przejścia dla pieszych

Na obszarze strefy zlikwidowano istniejące przejścia dla pieszych. Zostały zastąpione tzw. przejściami sugerowanymi o szerokości 3 m, wyznaczonymi azylami drogowymi ze słupkami przeszkodowymi. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w rejonie SP nr 53 przy ul. Okrzei i SP nr 3 przy ul. Reymonta przed sugerowanymi przejściami dla pieszych zaprojektowano tzw. szykanę w formie azyli ze słupkami przeszkodowymi.

Zmiany w parkowaniu

Na ul. Reymonta w sąsiedztwie szkoły i rynku „Pogodno”, jak tłumaczy ZDiTM w celu odblokowania chodników, wprowadzono jednostronne parkowanie pojazdów.

- W rejonie rynku „Pogodno” skorygowano także sposób parkowania z ukośnego na prostopadły, zwiększając liczbę miejsc postojowych z 21 do 27 (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych) oraz ich szerokość z 2,3 do 2,5 m – wymienia Wasilewski.

Rowerem pod prąd

Kolejną nowością jest dopuszczenie kontraruchu rowerowego na jezdniach jednokierunkowych, bez wyznaczania kontrapasów. O możliwości jazdy jednośladem w obu kierunkach informują tabliczki „Nie dotyczy rowerów” umieszczone pod znakami informującymi o drodze jednokierunkowej.

- To pierwsze takie rozwiązanie wprowadzone na taką skalę w Szczecinie – dodaje rzecznik ZDiTM.

Wskazana organizacja ruchu powstała m.in. w konsultacji z Radą Osiedla Pogodno. Jest to pierwszy etap zmian. Polega na wprowadzeniu nowego oznakowania pionowego i poziomego. W przyszłym etapie, obejmującym remont jezdni i chodników, planowana jest budowa dodatkowych elementów uspokojenia ruchu, m.in. azyli, zabruków i wyniesionych skrzyżowań. Prace nad pierwszym etapem zostaną sfinalizowane do końca tygodnia.