Podczas poniedziałkowej XL zwyczajnej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę nr 241/09. Za tym numerem kryje się zmiana nazwy placu Sprzymierzonych.

Szczeciński radni podczas trwającej niemal dziewięć godzin sesji zmienili nazwę placu Sprzymierzonych na plac Szarych Szeregów. Za przyjęciem projektu głosowało 18 radnych PO i Pis-u. Przeciwni byli 3 radni SLD oraz jeden niezrzeszony. Natomiast od głosu wstrzymało się 4 radnych PO oraz jeden SLD .                                                                                                                   

Pomysłodawcą modyfikacji było Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Szare Szeregi to kryptonim działającego w konspiracji od 27 września do 1939 roku do 18 stycznia 1945 roku Związku Harcerstwa Polskiego. Młodzi harcerze zasłużyli się dla obrony Polski wieloma bohaterskimi działaniami, takimi jak: Akcja pod Arsenałem, podczas której uwolniono z niemieckiego konwoju policyjnego 25 więźniów czy udział w powstaniu warszawskim.                                                                                                                    

Komentarz: Zasługi Szarych Szeregów są niepodważalne i niechęć Stowarzyszenia Szarych Szeregów do uczczenia pamięci dzielnych harcerzy nadaniem nazwy Szarych Szeregów odległej małoznaczącej uliczce jest zrozumiała. Z drugiej strony już same plany zmiany nazwy placu Sprzymierzonych wywołały falę oskarżeń o niepotrzebne komplikowanie życia mieszkańcom. Zapewne, jak zwykle w tego typu sprawach, racja leży pośrodku, jednak tu wybór musiał być jeden.