Oddano do użytku nowy parking przy ul. Dunikowskiego. A konkretnie przy jej fragmencie biegnącym wzdłuż ul. Milczańskiej, koło wieżowca – Milczańska 10.

– Inwestycja objęła przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego tak, aby był bezpieczniejszy i bardziej funkcjonalny. Projekt zakładał przebudowę drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Milczańskiej i ul. Dunikowskiego – informuje Kacper Reszczyński z ZDiTM.

Powstało tam łącznie 31 miejsc postojowych, zarówno prostopadłych, jak i równoległych. Dwa z nich przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. Poza jezdnią z szarej kostki betonowej i miejscami parkingowymi z płyt ażurowych, przygotowano też chodniki. W rejonie parkingu zmieniła się organizacja ruchu.

– Na odcinku około 30 metrów – do tej pory jednokierunkowego odcinka ul. Dunikowskiego – wprowadzony został ruch dwukierunkowy (do wysokości budynku Milczańska nr 10), co umożliwia wjazd na parking bezpośrednio z ul. Dunikowskiego bez koniczności objeżdżania całego osiedla ulicą jednokierunkową. Wjazd na parking odbywa się obecnie na wysokości budynku Milczańska 10, a wyjazd na wysokości budynku Milczańska 14 – tłumaczy Kacper Reszczyński.

Przebudowa całej infrastruktury kosztowała 672 tys. zł. Wykonawcą była firma Usługi Transportowo Budowlane - Bernard Baranowski.