Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie poszukuje wykonawców, którzy zajmą się remontem ul. Wapiennej oraz ul. Północnej na Warszewie. Inwestycja jest jednym z etapów modernizacji układu drogowego dzielnicy Północ, w ramach którego przebudowanych zostanie 8 ulic, o łącznej długości blisko 5 km.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do 27 października. Zwycięzca przetargu zajmie się ul. Wapienną, od ronda do skrzyżowania z ul. Szczecińską, a także fragmentem ul. Północnej, od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej.

– Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Zmodernizowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Prace obejmą również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana zostanie zieleń. Przyszły wykonawca będzie miał 14 miesięcy na zrealizowanie kontraktu – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Wcześniej z tego samego programu ogłoszono przetarg na przebudowę ulic: Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego i Miłosza. Zgłosiło się 6 firm, proponując za wykonanie tego zadania od 38,3 mln zł (Firma Budowlano-Drogowa MTM) do 47,8 mln zł. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie (maksymalnie 48,6 mln zł), trwa ich analiza.

Przebudowę przejść ma jeszcze ul. Andersena i drugi fragment ul. Północnej.

Program modernizacji ulic na północy miasta dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 30 mln zł.