Modernizacja jednej z głównych ulic na Gumieńcach polegać będzie na wymianie nawierzchni, utworzeniu małego ronda oraz zbudowaniu porządnych chodników zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych. Prace na ul. Kwiatowej ruszą w poniedziałek 19 czerwca i potrwają do końca listopada.
Przy ul. Kwiatowej znajduje się pętla tramwajowa (końcowy linii 8 i 10), zatrzymują się również autobusy (linie 88, 108 i 124). Nawierzchnia jest w obecnie w złym stanie (w dużej mierze to kostka kamienna), a fragmentaryczne chodniki tworzą płyty betonowe oraz asfalt.

- Celem inwestycji jest modernizacja ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu i przepustowości, a także odnowienie istniejących chodników, zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych – informuje Szymon Wasilewski, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu MIejskiego. - Na remontowanym odcinku planowane są m.in. brukowane wyniesienia jezdni jako element uspokojenia ruchu. Przebudowa polegać będzie na frezowaniu jezdni bitumicznej, rozbiórce istniejącej jezdni z kostki kamiennej bez ingerencji w istniejące torowisko tramwajowe.  Ponadto w ciągu ulicy powstanie oświetlenie, odwodnienie, nastąpi przebudowa uzbrojenia. Zaprojektowano nowe nasadzenia, elementy małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, barierki ochronne, kosze, stojaki rowerowe).

Dodatkowo na skrzyżowaniu z ul. Brodnicką wyznaczone będzie małe rondo. Prace wykona forma Elbud, która 12 czerwca przejęła plac budowy. Na zrealizowanie zamówienie będą mieli 6 miesięcy. Wartość inwestycji to 3,8 mln zł.

W związku z przebudową ul. Kwiatowej kierowców od poniedziałku 19 czerwca czekać będą utrudnienia. Zamknięta dla ruchu kołowego będzie ul. Kwiatowa (z wyłączeniem dojazdu do posesji od strony ul. Okulickiego). Zamknięte zostaną ul. Brodnicka i Różana (na zasadzie ulic bez przejazdu). Objazd kierowany będzie na ul. Ku Słońcu (jezdnia zostanie zwężona do 7 m.) i ul. Okulickiego (jezdnia zwężona do 6,5 m.).

Bez zmian jeździć będą tramwaje i autobusy. Na ul. Kwiatowej zostanie również zachoway ruch pieszy.