Konstrukcje pierwszych wiat przystankowych stanęły przy torowisku na pl. Zwycięstwa, na wysokości kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W przyszłości zatrzymywać się będą tutaj tramwaje i autobusy jadące w kierunku pl. Kościuszki.

Jednym z celów trwającej w tej okolicy przebudowy jest zapewnienie pasażerom komunikacji miejskiej wygodniejszego dostępu do zmodernizowanej al. Wojska Polskiego. Od istniejącego przystanku tramwajowego w al. Niepodległości dzieli ją ponad 300 metrów. Dlatego zaprojektowano dodatkowy przystanek.

Zatrzymywać będą się na nim również autobusy, które wcześniej zabierały pasażerów sprzed Medicusa.

Przebudowa pl. Zwycięstwa obejmuje również: jezdnie, chodniki, wykonanie nowych dróg rowerowych, modernizację oświetlenia ulicznego, elementy małej infrastruktury, nową zieleń.

Wykonawcą inwestycji o wartości blisko 40 mln zł jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.