Maria Kurek otrzymała honorowy tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych. „Jestem dumna z tego, że mogłam i nadal uczestniczę w niesamowitych działaniach na rzecz tych osób. To naprawdę niesamowici ludzie” – mówiła wyraźnie wzruszona.

Honorowy tytuł „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych” przyznawany jest w Szczecinie od 2009 roku. W tym roku wyróżnienie wręczono Marii Kurek, która od 1997 roku jest członkiem szczecińskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

– Bardzo dziękuję za te wyróżnienie. Jestem dumna z tego, że mogłam i nadal uczestniczę w niesamowitych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dziękuję, że 40 lat temu na mojej drodze stanęła Barbara Jaskierska (prezes szczecińskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – red.). Bez jej idei i zaangażowania nie udałoby się nam nic zrobić – mówiła wyraźnie wzruszona.

Cała aktywność zawodowa i społeczna szczecinianki związana jest ze wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia (Ośrodek Wczesnej Interwencji) przez edukację (Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy) po dorosłość (Warsztat Terapii Zajęciowej).

Otrzymany tytuł Maria Kurek zadedykowała swoim przyjaciołom z niepełnosprawnościami. – Są ze mną od lat. Przekazali mi takie wartości, których nie spotyka się na co dzień. To naprawdę niesamowici ludzie – podkreśliła.

Działalność Marii Kurek przyczyniła się do poprawy sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, zmianą postaw społecznych oraz integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, podnoszenia potencjału szczecińskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem oraz rozwinięcia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w mieście.