Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza na Kurs pilota wycieczek – rezydenta biura podróży. Absolutna NOWOŚĆ na rynku!
Pilot wycieczek i rezydent to zawody nierozerwalnie związane ze sobą, ale wyraźnie rozgraniczane w branży turystycznej. Pilot i rezydent są przedstawicielami Biura Podróży czuwającymi nad właściwym poziomem świadczonych usług. Pilot towarzyszy turystom w czasie wycieczek, natomiast rezydent pełni opiekę nad klientami w hotelu.
 
Są to zawody dla ludzi lubiących podróżować, nawiązywać kontakty z innymi osobami, otwartych na otaczający świat i różnorodność kultur. Zawody dające dużo satysfakcji, ale jednocześnie bardzo trudne i wymagające. Stąd niezbędne jest odpowiednie przygotowanie przed podjęciem tej pracy. 
 
Do końca 2013 roku uprawnienia pilota wycieczek uzyskać można było tylko na kursie zawodowym zakończonym egzaminem przed właściwą terytorialnie komisją egzaminacyjną powoływaną przez marszałków województw. Urzędy marszałkowskie prowadziły ewidencję nadanych uprawnień pilota. Nadanie uprawnień  pilota wycieczek poświadczała legitymacja i identyfikator. 
 
Od stycznia 2014 roku na polskim rynku turystycznym nie ma prawnego obowiązku uzyskania licencji. Rynek pracy pilotów został zwolniony od regulacji urzędowych, nie ma państwowych egzaminów ani obowiązkowych kursów, a biura podróży mogą zatrudniać jako pilota i rezydenta każdą zainteresowaną taką pracą osobę. Jednak touroperatorzy wiedząc jak odpowiedzialne jest to stanowisko nie zatrudnią przypadkowej osoby, bez doświadczania i znajomości minimum podstawowych zagadnień z zakresu obsługi ruchu turystycznego. 
 
Dlatego zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w naszym kursie Pilota wycieczek-rezydenta biura podróży, który w sposób profesjonalny przygotuje do pracy w dwóch pokrewnych zawodach.
 
W czasie naszego kursu oprócz zagadnień teoretycznych uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w praktycznych zajęciach kładących nacisk na najważniejsze umiejętności niezbędne w pracy pilota wycieczek - rezydenta. Zajęcia odbywają się nie tylko w sali szkoleniowej, ale także w terenie, w czasie zaplanowanych wycieczek- po mieście Szczecinie oraz wybranych miejscach województwa zachodniopomorskiego. 
 

Termin szkolenia: 04.04-08.06.2014r. 

*szczegółowy terminarz zajęć znajduje się na naszej stronie: www.twp.szczecin.pl 
 
Cena: 1150 zł (dopuszczalna płatność w ratach)
Miejsce szkolenia: ul. Monte Cassino 15
Organizator: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
tel: 91 44 80 021
ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin