Dąbski Miejski Ośrodek Kultury zorganizował bezpłatny kurs ceramiki dla młodzieży w wieku 14-18 lat.
Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Młodzieżowy Kurs Ceramiki ma na celu zainteresowanie nastolatków ceramiką. Dzięki możliwości wykonania pięknych i użytecznych przedmiotów uczestnicy zyskują wiarę we własne siły oraz znacznie lepszą samoocenę. Kurs poprowadzi Dorota Maziakowska, z wykształcenia plastyk, od 2001 roku prowadzi w MOK-u pracownię ceramiczną. "Prezentacje najlepszych prac można zrobić na stronach Miejskiego Ośrodka Kultury" - informuje Pani Dorota.

 

Informacje i zapisy pod nr tel: 091 469 16 39