Przez kilka ostatnich tygodni do Szczecińskiego Inkubatora Kultury przychodzili wszyscy, którzy odczuwali w swych domach nadmiar słowa pisanego. W ramach akcji „Uwolnij książkę” mogli „zdeponować” niepotrzebne im książki, tworząc w ten sposób Free Book Zone. Otwarcie tego rogu obfitości nastąpiło dziś o godz. 18.00....

Zebrane podczas wspomnianej  akcji pozycje to książki beletrystyczne, naukowe, poradniki czy przewodniki.  Można je teraz znaleźć w budynku Inkubatora przy ul. Wojska Polskiego 90. Organizatorzy Free Book Zone stworzyli tam przyjazne lokum, w którym można usiąść, przejrzeć księgozbiór, poczytać wybrany tytuł, a w konsekwencji nawet  zabrać go  ze sobą.

To biblioteka, w której nie obowiązują karty czytelnika, opłaty, a nikt nie wyciąga konsekwencji  z  przetrzymania jakiejś książki zbyt długo. Punkt będzie czynny w dni powszednie od godz. 9 aż do 22.00. Pracownicy Inkubatora  zapraszają do wizyt w Zonie, prosząc jednocześnie o dalsze przynoszenie „zbywających” nam woluminów, tak aby naturalny obieg słowa pisanego nie został zahamowany.

Podczas dzisiejszej inauguracji o swojej bibliofilskiej pasji opowiadał, Przemek Głowa,  uzupełniając swój wykład informacjami o historii Pomorza. Więcej  o całej akcji w naszym materiale video.