Wcześniej latarnie stały przy jezdni, ale teraz w tym miejscu będzie droga rowerowa. Podczas przebudowy najwęższego odcinka al. Wyzwolenia, słupy przesunięto bezpośrednio pod balkony kamienic. Nie podoba się to mieszkańcom, ale miasto tłumaczy, że nie było innej możliwości.

Problem dotyczy odcinka od dawnego szpitala kolejowego w kierunku ronda Giedroycia. Trwa tam „torowa rewolucja”, czyli przebudowa torowisk wraz z otaczającą je infrastrukturą. Na tym fragmencie al. Wyzwolenia jest wąsko, a projekt zakłada zajęcie części chodnika na drogę rowerową. Dlatego latarnie zostały przesunięte ze skraju jezdni w kierunku kamienic.

Innego miejsca nie było?

W przypadku budynku przy al. Wyzwolenia 58, nowy słup latarni stanął zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od krawędzi balkonów. Nie trzeba się nawet wychylać, by złapać go bezpośrednio z mieszkań.

Nie spodobało się to oczywiście mieszkańcom, którzy zwrócili się do Tramwajów Szczecińskich z wnioskiem o zmianę lokalizacji słupów. Przedstawiciele miasta tłumaczą jednak, że nie ma takiej możliwości.

– Słup został usytuowany w pasie drogowym w jedynym możliwym miejscu. Przepisy nie określają odległości tego typu urządzeń od budynków. Mamy w wyniku przebudowy poszerzoną do normatywnych szerokości jezdnię, dołożone pasy rowerowe po obydwu stronach. W związku z tym przestrzeni na usytuowanie słupów za wiele nie zostaje, zwłaszcza że pod chodnikiem musimy zmieścić się jeszcze przy istniejących sieciach – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy miejskiej spółki Tramwaje Szczecińskie.

Co z bezpieczeństwem?

Mieszkańcy narzekają nie tylko na estetykę zaproponowanych rozwiązań. To słupy oświetleniowe, więc w niewielkiej odległości od ich mieszkań zostanie zamontowane silne źródło światła. Pozostaje też kwestia bezpieczeństwa. Po słupach dość łatwo bowiem wejść na balkony. Ma się to jednak zmienić.

– Na słupach zamontowane zostaną elementy, które zabezpieczą je przed możliwością wspięcia się – zapewnia Hanna Pieczyńska.

W ramach przebudowy torowisk remontowany jest cały odcinek od placu Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo Dworzec.