List przedstawicieli szczecińskich kół łowieckich opublikował internetowy portal miesięcznika „Brać Łowiecka”. Jak czytamy w nim, myśliwi znaleźli się w fatalnej kondycji finansowej ze względu na ograniczenia w łowach, które spowodowane są pandemią koronawirusa. List trafił też do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

 

Myśliwi chcą, by objęła ich Tarcza Antykryzysowa. „Dzierżawcy bankrutują”

Jak informuje swoich czytelników myśliwski portal, najpierw myśliwi skierowali prośbę o wsparcie do Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Zdrowia, Inspektoratu Sanitarnego oraz starostw powiatowych. Nie spotkało się to z żadnym odzewem, stąd apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o pilne wdrożenie programu naprawczego dla bankrutujących dzierżawców obwodów łowieckich – objęcie ich tarczą antykryzysową i udzielenie im pomocy finansowej niezbędnej do funkcjonowania.

„W momencie upadku kół łowieckich problemy dla myśliwych się kończą, a dla Rządu RP zaczynają”, piszą myśliwi w liście do premiera. Oczekują oni także możliwie szybkiego przywrócenia polowań zbiorowych. List podpisało sześć kół łowieckich z terenu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie – „Jeleń” w Chojnie, „Cyranka” w Trzcińsku-Zdroju, „Knieja” w Witnicy, „Hubertus” w Mieszkowicach, „Dziczy Las” w Swobnicy oraz „Sokół” w Szczecinie.

Poparcie Izby Rolniczej dla myśliwych

Swoje poparcie dla aktywności myśliwych wyraził Andrzej Karbowy, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

„Wstrzymanie polowań i polowań zbiorowych jest naszym zdaniem szkodliwe dla rolników. Kwestia prawidłowej gospodarki łowieckiej leży w interesie rolników, brak polowań może się przyczynić do niekontrolowanych strat w uprawach”, pisze Karbowy.

„Niesamowicie irytuje nas brak pomocy ze strony władz samorządowych, władz województwa, weterynarii i samego PZŁ. Uważamy, że brak pomocy również ze strony obozu władzy poskutkuje drastycznym wzrostem cen żywności w nadchodzącym czasie”, czytamy we wcześniejszym apelu myśliwych. Nie wykluczają oni podjęcia protestu, jeżeli ich postulaty nie zostaną wysłuchane.