Zakończył się przetarg na budowę nowej siedziby Filharmonii Szczecińskiej. W jego trybie nie stwierdzono uchybień. Wygrała firma WARBUD S.A. z Warszawy.

Nowoczesny budynek, autorstwa ESTUDIO BAROZZI VEIGA S.L. BARCELONA, ma stanąć obok Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, u zbiegu ulic Małopolskiej i Matejki. Obecnie pusty plac służy za parking. Wykonawca ma na realizację projektu 26 miesięcy.

W nowym gmachu filharmonii, wyglądem przypominającym białą, kubistyczną bryłę ze strzelistym, wielospadzistym dachem, znajdą się dwie sale koncertowe oraz dwupoziomowy parking podziemny. Na estradzie, której tylną ścianę tworzyć będą organy, będzie miejsce dla 120 muzyków i 110 chórzystów. Duża sala pomieści aż 953 osoby na widowni głównej oraz balkonach: frontalnym, bocznych i jednym usytuowanym za sceną. Mniejsza sala, przeznaczona na koncerty kameralne i występy wokalne, przewiduje przestrzeń dla 30-osobowej orkiestry oraz publiki w liczbie 192 osób.

Firma WARBUD S.A. została wyłoniona w drodze przetargu ograniczonego. Całkowity koszt robót budowlanych spółka wyceniła na 95 mln zł. Na ten cel miasto otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 44 906 625 zł.