O zmianach klimatycznych, współobecności, wzajemnym inspirowaniu – m.in. na takie tematy będą się toczyć rozmowy w Lokatornym, jedynym w swoim rodzaju ośrodku kultury, który działa w śródmiejskiej kamienicy.

Lokatorne to miejsce działań antydyscyplinarnych, które obecnie mieści się przy ul. Bałuki 17.

– Antydyscyplinarnych, ponieważ chcemy, by wiedza była płynna i mogła się dopełniać z rożnych przestrzeni. Lokatorne, bo miejsce wędrujące. Słowo poznałam, jak rozmawiałam z pierwszymi mieszkańcami powojennego Szczecina, którzy mówili o swoim pobycie jako tymczasowym – tłumaczy Weronika Fibich, twórczyni antydyscyplinarna, współprowadząca Lokatorne.

– Wędrowanie jest bardzo charakterystyczne dla naszych czasów. Dzisiaj mamy osoby, które przyjeżdżają do Szczecina i nie wiedzą, czy zostaną tu na zawsze. Wydaje nam się, że w świecie, który charakteryzuje się pewnego rodzaju płynnością, instytucja kultury, która chciałaby dotrzymywać kroku, powinna też charakteryzować się nieprzywiązywaniem. Chcemy tworzyć ośrodek aktualny i wydaje nam się, że zasiedzanie się w jednym miejscu nie będzie temu sprzyjało – dodaje Karolina Breguła, artystka wizualna, współprowadząca Lokatorne.

Dodajmy, że pierwsza przeprowadzka Lokatornego odbyła się w styczniu br. Z ul. Jagiellońskiej 93 ośrodek zmienił adres właśnie na Bałuki 17.

Każdy może stać się ekspertem

Ideą Lokatornego jest poznawanie sąsiadów i budowanie na tym oferty kulturalnej.

– Korzystamy ze sztuki jako narzędzia współbycia. Planujemy organizować wydarzenia, które będą łączyły osoby pracujące w różnych specjalnościach, by wytworzyć coś razem – zaznacza Breguła.

– Istotą tego miejsca jest nie tylko skupianie się na propozycji artystycznej. To dla nas punkt wyjścia do spotkania się z rożnymi osobami i próby dotarcia do ich umiejętności, by się dzielić i uczyć się od siebie. Chcemy stworzyć formułę, w której nie ma struktury nadrzędno-podrzędnej – podkreśla Fibich. – Zależy nam, by językiem, którym się posługujemy, dotrzeć do wszystkich odbiorców.

Twórczynie podkreślają, że przy Bałuki 17 każdy jest mile widziany i traktowany jako osoba mająca coś istotnego do powiedzenia.

– Każdy z nas jest ekspertem w jakiejś dziedzinie i Lokatorne ma być punktem, w którym zakładamy, że równościowo wymieniamy się wiedzą, każdy ma coś do powiedzenia – zaznacza Breguła.

– Mieliśmy np. spotkanie naukowców z działkowcami i to świetny przykład tego, że każdy miał swój zasób wiedzy. Myślę, że w dzieleniu się wiedzą może być rodzaj pomostu, który pozwala rozumieć więcej – dodaje Fibich.

Program „Studio Kultura” powstaje we współpracy radia SuperFM i portalu internetowego wSzczecinie.pl.