Zakończył się pierwszy etap remontu bramy wjazdowej do dawnej papierni Skolwin. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza „Odroujście” rozpoczęło prace przy dachu i odnowiło żelbetową attykę budynku. Docelowo w dawnej portierni ma powstać Izba Pamięci Papierni Skolwin.

– Pomysł na przeprowadzenie remontu narodził się z potrzeby dalszego użytkowania bramy wjazdowej oraz chęci upamiętnienia byłej Papierni Skolwin, która odegrała ogromną rolę w życiu mieszkańców północnych osiedli Szczecina – tłumaczy Monika Rojek ze stowarzyszenia „Odroujście”.

Zdjęcia, pierwsze egzemplarze papieru i inne pamiątki

Na odnowioną attykę wrócił zegar. Prace remontowe dofinansowane były kwotą 70 tys. zł z budżetu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, wsparcie udzielił też samorząd województwa. To pierwszy etap. Docelowo renowację ma przejść cały budynek. W jego wnętrzach zaplanowano Izbę Pamięci Papierni Skolwin.

– Znajdzie się tam właściwie wszystko, co będzie związane z Papiernią i się zmieści. Głównie będą to zdjęcia czy pierwsze produkcyjne egzemplarze papieru – mówi Monika Rojek.

Działają na rzecz zmian w najbardziej zniszczonej części Szczecina

Zmieni się również otoczenie bramy. Miasto planuje w tym roku odbudowę drogi i całej infrastruktury technicznej przy bramie. Ma to poprawić wizerunek zniszczonych, poprzemysłowych terenów i otworzyć drogę do nowych inwestycji.

To część programu obejmującego Strefę Północ, w którego realizację od ponad 6 lat zaangażowane jest stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza „Odroujście” (wspólnie z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej i Gminą Miasto Szczecin). Jakie inne inicjatywy planowane są w najbliższej przyszłości?

– Wspieramy lokalną społeczność, więc głównie wszystko będzie zależało od głosów mieszkańców północy. Jeśli zrodzi się potrzeba, a jak widać po okolicy jest to oczywiste, to będziemy działać wspólnymi siłami i starać się zrealizować kolejne cele. Licząc przy tym na poparcie ze strony władz miasta – podkreśla Monika Rojek. – Celem Stowarzyszenia, jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Szczecina, a zwłaszcza Strefy Północ w Szczecinie.

To była jedna z największych papierni w Europie

Produkcję papieru w zakładzie przy dzisiejszej ul. Stołczyńskiej rozpoczęto w 1911 r. Feldmuehle, Papier-und Zellstoffwerke była wówczas jedną z największych fabryk tego typu w Europie. Wyposażenie papierni zostało wywiezione przez Rosjan po wojnie. Zakład udało się ponownie uruchomić w 1953 r. W jego najlepszych czasach produkowano tam papier gazetowy, śniadaniowy, tekturowy i toaletowy, a także wytłoczki do jajek.

Po przemianie ustrojowej papiernia borykała się z coraz większymi problemami. Pojawił się duński inwestor, który postawił na produkcję papieru książkowego, ale park maszynowy wymagał poważnych inwestycji, których się nie doczekał. W grudniu 2007 r. zakład zlikwidowano. Osiem lat później produkcja papieru wróciła w to miejsce, choć na dużo mniejszą skalę. Za sprawą firmy Apis, która w jednym budynku rozpoczęła wytwarzanie papieru tekturowego.

Ponadstuletni zespół zabudowań fabryki papierów jest objęty ochroną konserwatorską. Najcenniejsze pod względem historycznym są tam trzy budynki: blok A – siedziba wspomnianej firmy Apis, dawna remiza strażacka i blok C, w którym ulokował się zakład pirolizy opon – firma Tire Eco Fuel. Ten ostatni budynek ucierpiał niedawno w wyniku pożaru.