Fotorelacja z piątkowego koncertu, którego celem było pozyskanie środków finansowych na działania statutowe PCK, w tym pomoc i opiekę społeczną, promocję zdrowego stylu życia, upowszechnianie honorowego krwiodawstwa i międzynarodowego prawa humanitarnego, działalność edukacyjno - wychowawczą